Visie & Beleidsplein

Amsterdamse aanpak gezond gewicht meerjarenprogramma 2018-2021

Amsterdam wordt de gezondste stad voor kinderen!

de vrijblijvendheid voorbij!

deel 1

Gemeente Amsterdam (2017). Amsterdamse aanpak gezond gewicht meerjarenprogramma 2018-2021: Amsterdam wordt de gezondste stad voor kinderen!, de vrijblijvendheid voorbij!, deel 1. Amsterdam: Gemeente Amsterdam.

Het Meerjarenprogramma 2018-2021 bestaat uit twee delen: Deel 1 is het daadwerkelijke programma voor de komende jaren. In deel 2 wordt bekeken of de doelen zoals die in de eerdere meerjarenprogramma’s vastgelegd zijn behaald worden.

Dit is deel 1. In de samenvatting/inleiding worden de beoogde doelen en resultaten voor 2018 tot en met 2021 benoemd. In hoofdstuk 2 staan de kaders en uitgangspunten van AAGG, deze zijn onveranderd. Hoofdstuk 3 wordt onder het motto van deze derde fase ‘De Vrijblijvendheid Voorbij’ de aanscherping van de aanpak beschreven. In hoofdstuk 4 worden per onderdeel van de aanpak de belangrijkste opgaven, inzet en activiteiten van de komende jaren toegelicht. De onderdelen van de aanpak zijn dezelfde als in de voorgaande jaren.

Van dit meerjarenprogramma bestaat ook een Engelstalige samenvatting.

Uitgever(s): Gemeente Amsterdam,

Download(s)

Amsterdamse aanpak gezond gewicht meerjarenprogramma 2018-2021

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Gemeente Amsterdam

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

gemeentelijk beleid
gemeenten
lichaamsgewicht
overgewicht