Visie & Beleidsplein

Zicht op overgewicht

een analyse van kennisbenutting uit ZonMw projecten en programma’s

Storm, I., & Boulogne, F. (2018). Zicht op overgewicht: een analyse van kennisbenutting uit ZonMw projecten en programma’s. Den Haag: ZonMw.

ZonMw financiert projecten vanuit diverse programma’s om kennis te ontwikkelen over de aanpak van overgewicht en hiermee samenhangende determinanten bewegen en voeding. Maar de vraag is in hoeverre deze kennis optimaal wordt benut door onderzoek, beleid, praktijk en onderwijs en wat nog beter kan nu en in de toekomst. ZonMw heeft daarom een analyse voor het thema overgewicht uitgevoerd in de periode april - december 2017. 

Op basis van de inzichten uit deze themagerichte analyse overgewicht zijn er beschouwend drie richtingen voor de toekomst te onderscheiden om overgewicht aan te pakken:

  1. verbinden en verbreden van kennisontwikkeling;
  2. coördineren van en communiceren over de kennisverspreiding;
  3. overdragen en ondersteunen bij de implementeren van kennis. 

Uitgever(s): ZonMw,

Download(s)

Zicht op overgewicht

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Ilse Storm
Fleur Boulogne

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

deskundigheidsbevordering
implementatie
kennisoverdracht
overgewicht