Visie & Beleidsplein

Sociale vorming en sociale netwerken in het onderwijs

jongeren en ouders als medespelers

(2005). Sociale vorming en sociale netwerken in het onderwijs: jongeren en ouders als medespelers. Den Haag: Onderwijsraad.

De Onderwijsraad verwacht dat scholen een grotere bijdrage kunnen leveren aan sociale vorming, indien zij beter samenwerken met ouders en contacten tussen ouders onderling en jongeren onderling benutten.

Hoofdvraag van het advies is dan ook: hoe kunnen scholen en overheden sociale vorming in het onderwijs versterken met behulp van de netwerken van jongeren?

Deelvragen zijn:

  1. Wat kan het onderwijs (met steun van andere instanties) doen om de samenwerking met (en netwerken tussen) ouders te versterken?
  2. Hoe kan het onderwijs (met steun van andere instanties) omgaan met positieve en negatieve invloeden van leeftijdgenoten en groepsvorming onder jongeren?
  3. Wat kan het onderwijs doen om tolerantie te bevorderen en discriminatie tegen te gaan?
  4. Wat kan de overheid doen om het onderwijs bij dit alles te ondersteunen?

Het advies heeft betrekking op de sectoren primair onderwijs (groep 7 en 8), voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs.

Uitgever(s): Onderwijsraad,

Download(s)

Sociale vorming en sociale netwerken in het onderwijs : jongeren en ouders als medespelers

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.


Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

jongeren
middelbaar beroepsonderwijs (mbo)
primair onderwijs
sociale activering
voortgezet onderwijs