Visie & Beleidsplein

Essaybundel

van preventie verzekerd

acht invalshoeken op preventie en de verzekerde zorg

Klamer, A., Boutellier, H., Vliet, K. van, Trappenburg, M., Bos, T. van den, Klazinga, N., ... Boon, M. (2007). Essaybundel: van preventie verzekerd, acht invalshoeken op preventie en de verzekerde zorg. Diemen: College voor zorgverzekeringen (CVZ).

Essaybundel met essays over verschillende perspectieven en invalshoeken rondom het thema preventie in samenhang "op te tekenen". De volgende auteurs hebben een bijdrage geleverd met de bijbehorende perspectieven en invalshoeken.

  1. Voor het waarderen van preventie in een brede maatschappelijk perspectief heeft prof. dr. Arjo Klamer, hoogleraar culturele economie en decaan van de academia vitae, een essay geschreven met als titel "preventie is zorg voor gezondheid is gezondheidszorg."
  2. Eigen verantwoordelijkheid en verantwoordelijkheid voor anderen in samenhang beschouwen is het uitgangspunt van het essay van prof. dr. Hans Boutelier en dr. Katja van Vliet van het Verwey-Jonker Instituut, met de titel "Verantwoordelijkheid in samenhang. Een essay over de plaats van preventie in de zorgverzekering."
  3. Voor en beschouwing van preventie vanuit het perspectief van de burger schreef prof. dr. Margo Trappenburg, hoogleraar patiƫntenperspectief een essay met als titel "De wondere wereld van de zelftests"
  4. Veel chronische ziekten maken een ander begrip van preventie noodzakelijk. Prof. dr. Trudi van den Bos, hoogleraar sociale geneeskunde, een essay met als titel "Loopt preventie voor de chroniciteit uit?"
  5. Preventie is een breed begrip en divers van aard. Om dit begrip met meer focus te beschouwen schreef prof. dr. Niek Klazinga, hoogleraar sociale geneeskunde, een essay met als titel "Van zorgverzekering naar gezondheidsverzekering. Preventie op recept."
  6. Diverse aspecten van preventie vergen een coherent aanbod in de eerste lijn. Hierover schreef prof. dr. Pim Assendelft, hoogleraar eerstelijnsgeneeskunde, een essay met als titel "Het preventieve aanbod in de eerste lijn."
  7. De rol en betekenis van de zorgverzekering voor preventie is het onderwerp van het essay die prof. dr. Tom van der Grinten, hoogleraar beleid en organisatie en Jac Drewes, arts een essay met als titel "Zorgverzekeraar en preventie; nieuwe kansen of business as usual."
  8. De zorgverzekeraar is in beeld als het om de daadwerkelijke uitvoering gaat en een mening vormt over preventie. Drs. Diana Monissen en drs. Maarten Boon van Agis schreven een essay met als titel "Zorgverzekeraars en preventie: de curatief-preventieve droompolis."

Uitgever(s): College voor zorgverzekeringen (CVZ),

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Arjo Klamer
Hans Boutellier
Katja van Vliet
Margo Trappenburg
Trudi van den Bos
Niek Klazinga
Pim Assendelft
Tom van der Grinten
Jac Drewes
Diana Monissen
Maarten Boon

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

eerstelijnsgezondheidszorg
preventieve gezondheidszorg
verzekeringen