Visie & Beleidsplein

Gezondheid telt!

in Boxtel

kernboodschappen voor lokaal beleid 2006

(2006). Gezondheid telt!: in Boxtel, kernboodschappen voor lokaal beleid 2006. 's Hertogenbosch: GGD Hart voor Brabant.

De gemeente Boxtel heeft in 2003 haar nota lokaal gezondheidsbeleid vastgesteld. In dit boekje worden de regionale kernboodschappen zo goed mogelijk vertaald naar de lokale situatie in Boxtel. Dit boekje is niet alleen bedoeld voor beleidsmakers van de gemeente Boxtel, maar ook voor belanghebbenden op het terrein van volksgezondheid en welzijn. Het boekje geeft antwoord op vragen als: wat zijn de belangrijkste gezondheidsproblemen? Wat zijn de belangrijkste oorzaken van ongezondheid? Wat gebeurt er nu aan beleid in de gemeente? En waar liggen mogelijkheden voor verbetering?

Uitgever(s): GGD Hart voor Brabant,

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.


Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

Noord-Brabant
gemeentelijk beleid
gezondheidsbeleid
gezondheidsbevordering
ggd'en