Visie & Beleidsplein

Over kracht gesproken

empowerment en diversiteit in zorg en welzijn

Halsema, A., & Jacobs, G. (2002). Over kracht gesproken: empowerment en diversiteit in zorg en welzijn. Utrecht: Universiteit voor Humanistiek.

Zes Nederlandse praktijkvoorbeelden worden beschreven van zorg- en hulpverlening aan migrantenvrouwen met chronische lichamelijke klachten. Empowerment en diversiteit vormen hierbij telkens het uitgangspunt.

Uitgever(s): Universiteit voor Humanistiek,

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Annemie Halsema
Gaby Jacobs

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

chronische aandoeningen
diversiteit
minderheidsgroepen
nieuwe Nederlanders
praktijkervaringen
vrouwen
zelfmanagement