Visie & Beleidsplein

Eindrapportage NIB

2005 t/m 2007

Huiberts, A. (2008). Eindrapportage NIB: 2005 t/m 2007. Nijmegen: GGD Regio Nijmegen.

Onder de naam Nijmegen in Beweging werd er door een stuurgroep gewerkt aan de preventie van overgewicht onder kinderen van 4-12 in de Nijmeegse wijken Waterkwartier en Wolfskuil, de Koninginnebuurt en een stukje van Heseveld. In de doelstellingen stond een drietal variabelen centraal, te weten: preventie overgewicht, de samenwerking tussen de partijen en (in mindere mate) participatie van wijkbewoners. In deze eindrapportage wordt teruggekeken op de afgelopen drie jaar.

Uitgever(s): GGD Regio Nijmegen,

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Annemarie Huiberts

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

gemeenten
kinderen
overgewicht
samenwerking
wijken