Visie & Beleidsplein

Wijkgezondheidswerk

een studie naar 25 jaar wijkgericht werken aan gezondheid in Den Bosch-Oost

Paes, M. (2008). Wijkgezondheidswerk: een studie naar 25 jaar wijkgericht werken aan gezondheid in Den Bosch-Oost. Mariet Paes.

Wijkgericht werken om gezondheid te verbeteren is een veelbelovende strategie, vooral voor het aanpakken van gezondheidsachterstand in sociaal-economisch zwakke wijken. In dit boek is beschreven hoe wijkbewoners - en ook de kwetsbare mensen onder hen- werken aan de verbetering van hun gezondheid en die van hun medebewoners én hoe zij hierbij ondersteund worden door in de wijk werkende beroepskrachten. Documentatie en analyse van de 25 jaar ervaringen met wijkgezondheidswerk in Den Bosch-Oost biedt geen blauwdruk. Duidelijk is geworden dat de invulling van het wijkgezondheidswerk contextueel bepaald wordt. Wel blijkt de wijk een plek te zijn waar wijkbewoners en beroepskrachten elkaar ontmoeten en gezamenlijk zorgactiviteiten kunnen ontplooien. In de wijk komt ervaringskennis en professionele kennis bij elkaar, zodat op basis van deze kennis de voor de wijk geëigende zorgpraktijken ontstaan. De wijk is een plek waar beroepskrachten en vrijwilligers deel uit maken van het sociaal kapitaal in die wijk en waar juist ook kwetsbare groepen zich gehoord en gezien weten. In de wijk kan het zorgen voor elkaar zichtbaar worden, kan zorg zich buiten de spreekkamers van de professionals begeven en onderdeel worden van het alledaagse leven in een wijk. Deze studie naar wijkgezondheidswerk biedt handvatten om op een andere manier naar kwetsbare mensen in sociaal-economisch zwakke wijken te kijken en hun kracht te leren kennen.

Uitgever(s): Mariet Paes,

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Mariet Paes

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

achterstandsbuurten
achterstandssituatie
bewonersparticipatie
gezondheid
sociaal-economische positie
wijken