Visie & Beleidsplein

Gezondheidsbevorderende interventies via internet

onderzoek naar mogelijkheden voor effectievere verspreiding en blootstelling

Crutzen, R., Brouwer, W., Brug, J., Vries, N.K. de, Oenema, A., & Nooijer, J. de (2009). Gezondheidsbevorderende interventies via internet: onderzoek naar mogelijkheden voor effectievere verspreiding en blootstelling. Maastricht University.

Dit rapport doet verslag van een onderzoek naar de mogelijkheden voor effectievere verspreiding van en blootstelling aan gezondheidsbevorderende interventies via internet. Twee deelvragen stonden centraal: welke factoren (determinanten) spelen een rol bij verspreiding en blootstelling en wat zijn effectieve strategieën om die factoren te beïnvloeden zodat verspreiding en blootstelling verbetert. Daarbij is gekeken naar de doelgroepen adolescenten en volwassenen.

Uitgever(s): Maastricht University, Erasmus MC, ZonMw,

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Rik Crutzen
Wendy Brouwer
Johannes Brug
Nanne de Vries
Anke Oenema
Jascha de Nooijer

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

gezondheidsbevordering
internet
jeugd
volwassenen