Visie & Beleidsplein

Jeugdparticipatie in de sport

basisgegevens

een onderzoek in opdracht van de Stichting Jeugd in Beweging

Robben, H. (1999). Jeugdparticipatie in de sport: basisgegevens, een onderzoek in opdracht van de Stichting Jeugd in Beweging. Amsterdam: NIPO, het marktonderzoekinstituut.

Dit rapport beschrijft de resultaten van onderzoek onder jongeren naar de bekendheid van de mogelijkheden tot jeugdparticipatie in de sport, de houding ten opzichte van jeugdparticipatie in de sport en de huidige deelname aan jeugdparticipatie in de sport en de al dan niet aanwezige intentie om deel te nemen.

Uitgever(s): NIPO, het marktonderzoekinstituut,

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Hedwich Robben

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

jeugdparticipatie
jongeren
sport (algemeen)