Visie & Beleidsplein

Economie van de volksgezondheid

zorg voor gezondheid = zorg voor welvaart

Lienden, H. van, & Boot, J.M. (2011). Economie van de volksgezondheid: zorg voor gezondheid = zorg voor welvaart. Assen: Koninklijke Van Gorcum BV.

Dit boek stelt de lezer in staat kennis te nemen van relevante aspecten van de gezondheidseconomie en de waarde van het economisch raamwerk voor de volksgezondheid in praktijk en beleid. Het biedt (toekomstige) professionals in de zorg ondersteuning bij de ontwikkeling en onderbouwing van zorg- en gezondheidsbeleid en biedt handvatten bij het maken van keuzes in het aanwenden van schaarse middelen. Ook de baten van preventie en zorg komen expliciet in beeld.

Uitgever(s): Koninklijke Van Gorcum BV,

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Henny van Lienden
Jan Maarten Boot

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

economie
kosten
kosten-batenanalyse
preventie
volksgezondheid