Visie & Beleidsplein

U zoekt op "arbeid" in trefwoorden binnen alle publicaties

1. Zoek binnenZoek binnen alle publicaties

Meerdere komma gescheiden waarden mogelijk bijv: 'voetbal, utrecht'

Specifiek


Type medium2. Filter resultaten

446 resultaten gevonden

Klik op jaar of titel om te sorteren.
  • Reset filters

Resultaten

Jaar:
Download: Titel:
2022 D&P en Sport & Bewegen: een gouden combinatie
Uitgever(s): KVLO
2021 Arbeidsmarktmonitor sport en bewegen 2020
Uitgever(s): Lexnova Marktonderzoek
2021 Toekomstverkenning arbeidsmarkt sport en bewegen
Uitgever(s): Mulier Instituut
2021 Schatting monetaire waarde gezondheidseffecten van bewegen door werknemers
Uitgever(s): Decisio
2020 Prioriteiten voor de ontwikkeling van de Nederlandse arbeidsmarkt in de sport- en beweegsector
Uitgever(s): Essa-Sport
2020 Vitale mensen, slimme zorg
Uitgever(s): VNO-NCW, MKB-Nederland
2020 The physical activity paradox revisited
Uitgever(s): BMC
2020 De sociale staat van Nederland 2020
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau
2020 Inzetten op gezondheid is werk voor iedereen
Uitgever(s): VU
2020 Stimuleer gezondheid, welzijn en duurzame inzetbaarheid van uw medewerkers
Uitgever(s): Joint Action CHRODIS PLUS
2020 Voorstudie toekomstverkenning arbeidsmarkt sport en bewegen
Uitgever(s): Mulier Instituut
2019 A location based communication intervention
Uitgever(s): Claire Grootveld, Wageningen University – Social Sciences
2019 The effectiveness of workplace health promotion interventions on physical and mental health outcomes
Uitgever(s):
2018 Whitepaper door sport en bewegen naar werk
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport
2018 Sport statistics - 2018 edition
Uitgever(s): Eurostat
2018 Europees onderzoek inspiratiebron voor professionalisering rol sport bij arbeidsparticipatie
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport
2018 Gezond participeren aan de randen van het land
Uitgever(s): Platform 31
2018 Infosheet sportief integreren
Uitgever(s): Rijksoverheid, VNG, Pharos, GGD GHOR Nederland
2018 Het beroep van de buurtsportcoach
Uitgever(s): Mulier Instituut
2018 Sport in beweging
Uitgever(s): Arko Sports Media
2018 Encouraging stair use among office users
Uitgever(s): Iris van der Meiden
2017 Bijlagenrapport werkwijze naar type buurtsportcoach
Uitgever(s): Mulier Instituut
2017 Leren van verschillen
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2017 Competentieontwikkeling via sport en bewegen een traject naar activering en tewerkstelling
Uitgever(s): De Sleutel, WeerWerk
2017 Wij! & sport
Uitgever(s): Vrije Universiteit Brussel - Onderzoeksgroep Sport & Society
2017 Exercise as intervention to reduce burnout
Uitgever(s): Radboud Universiteit
2017 Jaarrapport 2017
Uitgever(s): Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
2017 Study on the contribution of sport to the employability of young people in the context of the Europe 2020 strategy
Uitgever(s): European Commission
2017 Physical activity at the workplace
Uitgever(s): European Commission
2017 Sport en bewegen als context voor re-integratie
Uitgever(s): Universiteit Utrecht, Departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap
2017 Rapportage Project Borne Werkt 2017-2018
Uitgever(s): Gemeente Borne
2016 4-meting Topsportklimaat
Uitgever(s): NOC*NSF
2016 10 (gedrags)tips om dynamisch werken te implementeren
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport
2016 Lekker vrij?
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2016 Barometer van sportfederaties in Vlaanderen: de uitgebreide resultaten
Uitgever(s): KU Leuven, Onderzoeksgroep Sport- en Bewegingsbeleid
2016 Barometer van sportfederaties in Vlaanderen: de belangrijkste resultaten
Uitgever(s): KU Leuven, Onderzoeksgroep Sport- en Bewegingsbeleid
2016 LHBT-monitor 2016
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2016 Arbeidsmarktmonitor sport 2015
Uitgever(s): Kenniscentrum Beroepsonderwijs Arbeidsmarkt
2016 Roep om respect
Uitgever(s): Universiteit van Amsterdam
2016 Doping en arbeidsrechtelijke beginselen
Uitgever(s): Universiteit van Amsterdam
2016 Benchmarkrapport vergoedingen voor trainers in het amateurvoetbal
Uitgever(s): NMC Bright
2016 What benefits does team sport hold for the workplace?
Uitgever(s): Taylor & Francis Online
2016 Onderzoek arbeidsmarkt zwembranche
Uitgever(s): NPZ I NRZ
2016 Samen naar de top
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2016 Community development through the sport canteen
Uitgever(s): Universiteit van Amsterdam
2016 Emancipatiemonitor 2016
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP), Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
2016 Integratie in zicht?
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2016 De toekomst tegemoet
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2016 Langdurig zitten op het werk
Uitgever(s): TNO
2016 Route 67: een weg met obstakels en een vroegtijdige afslag?
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2016 Geen transitie vergoeding bij herbenoeming
Uitgever(s): KVLO
2015 Rechtspraak arbeidsrecht
Uitgever(s): Kluwer
2015 Arbeidsrecht
Uitgever(s): Kluwer
2015 Recht en arbeid
Uitgever(s): Wolters Kluwer
2015 Jurisprudentie arbeidsrecht
Uitgever(s): Sdu uitgever
2015 De gevolgen van de Wet werk en zekerheid voor de Nederlandse sport
Uitgever(s): Arko Sports Media
2015 Praktijkgids sociale zekerheid 2006-2015
Uitgever(s): Vakmedianet
2015 Uitspraken sociale zekerheid 2011-2015
Uitgever(s): Sdu
2015 Premiekorting werkloze jongere contract 24 uur
Uitgever(s): Werkgeversorganisatie in de Sport (WOS)
2015 Wet werken na de AOW-gerechtigde leeftijd
Uitgever(s): Werkgeversorganisatie in de Sport (WOS)
2015 Sportverenigingen beter benutten voor mensen met psychische problemen
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB), Sportservice Noord-Holland, GGZ Noord-Holland-Noord
2015 Sport beweegt naar maatschappelijke- en arbeidsparticipatie
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2015 Arbeidsparticipatie en sport: verbinden van wetenschap en praktijk
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2015 Factsheet gedragtips implementatie dynamisch werken
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2015 Zo vermijd je langdurig zitten
Uitgever(s): Kerckebosch bv
2015 Nederland in Europees perspectief
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2015 How to reduce sitting time?
Uitgever(s): Taylor & Francis Online
2015 Opleiding als sociale scheidslijn
Uitgever(s): Garant
2015 ‘Rendement van dynamisch werken: gluren bij de buren’
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2015 De sociale staat van Nederland 2015
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2015 Na twee gespeelde helften: verlenging
Uitgever(s): Vrije Universiteit Amsterdam
2015 Werken in China
Uitgever(s): KVLO
2015 Gym op koers
Uitgever(s): KVLO
2015 Evaluatie pilot "arbeidsreïntegratie via sport"
Uitgever(s): Gemeente Enschede
2014 Ervaren discriminatie in Nederland
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2014 Jaarrapport integratie 2013
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2014 Treadmill workstations the effects of walking while working on physical activity and work performance
Uitgever(s):
2014 Arbeidsmarktmonitor sport 2013
Uitgever(s): Kenniscentrum Beroepsonderwijs Arbeidsmarkt
2014 Quantifying the social impacts of culture and sport
Uitgever(s): Department for Culture, Media & Sport
2014 Handboek Arbowet
Uitgever(s): Sdu Uitgevers
2014 Handboek arbobesluit
Uitgever(s): Sdu Uitgevers
2014 Handboek arbobeleidsregels
Uitgever(s): Sdu Uitgevers
2014 Handboek arboregeling
Uitgever(s): Sdu Uitgevers
2014 Behoefte onderzoek naar een overbruggings- en/of pensioenregeling voor topsporters
Uitgever(s): NOC*NSF, NL Sporter
2014 Atlas voor gemeenten 2014
Uitgever(s): VOC Uitgevers, Atlas voor gemeenten
2014 Get up, stand up
Uitgever(s):
2014 Effectief Actief ook interessant voor verzekeraar
Uitgever(s):
2014 Desk-based workers' perspectives on using sit-stand workstations
Uitgever(s): Chau et al.
2014 Sport beweegt naar werk
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2014 Duurzame inzetbaarheid
Uitgever(s):
2014 Jaarrapport 2014
Uitgever(s): Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
2014 Emancipatiemonitor 2014
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP), Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
2014 The impact of sit-stand office workstations on worker discomfort and productivity
Uitgever(s):
2014 Verplicht vrijwilligerswerk
Uitgever(s):
2014 Themadossier arbo rendement
Uitgever(s): Rendement uitgeverij BV
2014 Themadossier arbo rendement
Uitgever(s): Rendement uitgeverij BV
2014 Stand up, sit less, move more
Uitgever(s): Sport Management Institute
2014 Gevolgen van het insolventierecht voor het Nederlandse betaald voetbal
Uitgever(s): Vrije Universiteit Amsterdam
2014 De rechtsgeldigheid van bijzondere bedingen in spelerscontracten van voetballers
Uitgever(s): Universiteit van Amsterdam
2014 Invloed van de werkgever op het privéleven van de werknemer met betrekking tot de gezondheid
Uitgever(s): Vrije Universiteit van Amsterdam
2014 A worksite social & physical environmental health program
Uitgever(s): Vrije Universiteit Amsterdam
2014 Opzet in artikel 7:629 lid 3 onder a BW
Uitgever(s): Universiteit van Amsterdam
2014 Van Bosman tot Dahmane
Uitgever(s): Universiteit van Amsterdam
2014 Third party ownership
Uitgever(s): Universiteit van Amsterdam
2014 Tekst en commentaar arbeidsrecht
Uitgever(s): Kluwer
2014 Sportclub polst werkgever over jongere werkloze
Uitgever(s):
2014 Er worden klussen uitgevoerd die eerst bleven liggen
Uitgever(s):
2014 We geven Wajonger positieve werkervaring mee
Uitgever(s):
2014 Beter zicht op langdurig werkzoekende met potentieel
Uitgever(s):
2014 Zelf ergens moeite voor doen - net als in de sport
Uitgever(s):
2014 Transparante werkwijze maakt kosten en resultaten inzichtelijk
Uitgever(s):
2014 Zelfredzaamheid als opstap naar werk
Uitgever(s):
2014 Inzicht in kosten en baten van sport en bewegen
Uitgever(s):
2014 Ziekte, wat betekent dit voor je werk en inkomen?
Uitgever(s): KVLO
2014 Tijdelijke dienstverbanden en de wettelijke beperkingen
Uitgever(s): KVLO
2014 De arbeidsrelatie
Uitgever(s): KVLO
2014 Tijdelijk of vast?
Uitgever(s): KVLO
2014 De startende leraar
Uitgever(s): KVLO
2014 Cao’s PO en VO afgesloten en nu? (2)
Uitgever(s): KVLO
2013 The daily 10 kcal expenditure deficit
Uitgever(s): Dorresteijn JAN, van der Graaf Y, Zheng K, et al.
2013 Beweeg- en voedingsprogramma's op de werkplek
Uitgever(s):
2013 Workplace health promotion
Uitgever(s): American Journal of Preventive Medicine
2013 De dorpenmonitor
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2013 Economic analysis of workplace mental health promotion and mental disorder prevention programmes and of their potential contribution to EU health, social and economic policy objectives
Uitgever(s): European Union
2013 To be different..
Uitgever(s): Wagner Group, Sport Management Instituut
2013 Werkgevers enquête arbeid 2012
Uitgever(s): TNO, Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
2013 Study on a possible future sport monitoring function in the EU
Uitgever(s): Mulier Institute
2013 Bewegen op het werk
Uitgever(s): RIGO Research en Advies BV
2013 Seksuele oriëntatie en werk
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2013 Met het oog op de tijd
Uitgever(s): Sociaal Cultureel Planbureau (SCP)
2013 De sociale staat van Nederland 2013
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2013 Jaarrapport 2013
Uitgever(s): Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
2013 Oxidesk pilot test bij Achmea
Uitgever(s): TNO
2013 Een vitale organisatie
Uitgever(s): Loyalis Kennis & Consult
2013 The impact of the FIFA World Cup 2010 on unemployment in South Africa
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2013 Praktijkgids arbeidsrecht
Uitgever(s): Vakmedianet bv
2013 Arbeidsovereenkomst en ontslag
Uitgever(s): Vakmedianet
2013 Bezuinigingen treffen ook ons vak
Uitgever(s): Koninklijke Vereniging voor Lichamelijke Opvoeding (KVLO)
2013 Wat te doen bij een akoestisch problematische werkomgeving?
Uitgever(s): KVLO
2013 Testfase Europese sociale dialoog in de sport van start
Uitgever(s): Arko Sports Media
2013 Themadossier arbo rendement
Uitgever(s): Rendement uitgeverij BV
2013 Themadossier arbo rendement
Uitgever(s): Rendement uitgeverij BV
2013 De zorgende gemeente
Uitgever(s): Y-Publicaties
2013 Doping in de wielersport, hoe nu verder?
Uitgever(s): Universiteit van Amsterdam
2012 Waar voor ons belastinggeld?
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2012 A systematic review of the cost-effectiveness of worksite physical activity and/or nutrition programs
Uitgever(s):
2012 FIFPro black book
Uitgever(s): FIFPro Services BV
2012 Sport in beweging
Uitgever(s): Calibris
2012 Monitor onder professionals in het werkveld van sport en bewegen
Uitgever(s): TNO
2012 Arbobalans 2011
Uitgever(s): TNO
2012 Correlates of reported and recorded time spent in physical activity in working adults
Uitgever(s): Institute of Public Health
2012 Startklaar voor vier jaar
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2012 Monitor talent naar de top 2011
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP), Commissie Monitoring Talent naar de Top
2012 Gezondheidsbevordering op de werkplek
Uitgever(s): RIVM Centrum Gezond Leven (CGL)
2012 Op achterstand
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2012 Emancipatiemonitor 2012
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP), Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
2012 Verdeeld in stukken, toch één
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2012 Inventarisatie seniorensport binnen sportopleidingen (2013)
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2012 Gedraag je!
Uitgever(s): Academic Service, Sdu Uitgevers bv.
2012 Zittend en staand werken
Uitgever(s): SDU Uitgevers
2012 Praktijkgids arbeidsrecht
Uitgever(s): Vakmedianet bv
2012 Arbeidsrecht in de praktijk
Uitgever(s): SDU Uitgevers
2012 Rechtspraakoverzicht arbeidsrecht 2005-2012
Uitgever(s): Sdu uitgever
2012 Arbeidsmarkt branche
Uitgever(s): KVLO
2012 De Wajonger tussen de doelen
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2011 Emancipatiemonitor 2010
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP), Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
2011 Monitor talent naar de top 2010
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2011 De grenzeloze generatie en de onstuitbare opmars van de b.v. ik
Uitgever(s): Nieuw Amsterdam
2011 NEA 2010
Uitgever(s): TNO
2011 Employment and physical activity in the U.S.
Uitgever(s): Elsevier Inc.
2011 Onderzoek naar de positie van de bedrijfsarts
Uitgever(s): AStri Beleidsonderzoek en -advies
2011 Gewoon aan de slag?
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2011 De sociale staat van Nederland 2011
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2011 Arbeidsmarktmonitor sport 2011
Uitgever(s): Kenniscentrum Beroepsonderwijs Arbeidsmarkt
2011 WEA 2010
Uitgever(s): TNO
2011 Zorgen van sportclubs
Uitgever(s): Hogeschool van Amsterdam
2011 Praktijkgids arbeidsrecht
Uitgever(s): Kluwer
2011 Praktijkgids arbeidsrecht
Uitgever(s): Kluwer
2011 Handboek arbobesluit
Uitgever(s): Sdu
2011 Handboek arboregeling
Uitgever(s): Sdu
2011 Handboek arbobeleidsregels
Uitgever(s): Sdu
2011 De topklasse
Uitgever(s): Universiteit van Amsterdam
2010 Een baanloos bestaan
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2010 The social state of the Netherlands 2009
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2010 Huisvesting & werkplekconcepten
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2010 De effectiviteit van arbo-interventies
Uitgever(s): Kluwer
2010 Beperkt aan het werk
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2010 Richtlijn in ontwikkeling
Uitgever(s): Bohn Stafleu Van Loghum
2010 Balanceren in een grijze zone
Uitgever(s): Katholieke Universiteit Leuven, Afdeling Sociale Kinesiologie & Sportmanagement
2010 Liever Mark dan Mohammed?
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2010 Discriminatiemonitor niet-westerse migranten op de arbeidsmarkt 2010
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2010 Het werken waard
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2010 Maak werk van vitaliteit
Uitgever(s): Stichting van de Arbeid
2010 Tijd op orde?
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2010 Komt tijd, komt raad?
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2010 Trendrapport 2010 landelijke jeugdmonitor
Uitgever(s): Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
2010 Monitor onder professionals in het werkveld van sport en bewegen
Uitgever(s): TNO Kwaliteit van Leven
2010 Are workplace interventions to reduce sitting effective?
Uitgever(s):
2010 The role of health and health promotion in labour force participation / De rol van gezondheid en gezondheidsbevordering in arbeidsparticipatie
Uitgever(s):
2010 Leren loont het langst
Uitgever(s): Sectorbestuur onderwijsarbeidsmarkt (SBO)
2010 Praktijkgids arbeidsrecht
Uitgever(s): Kluwer bv
2010 'Sporten?! ... dat doen ze maar in hun vrije tijd'
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2010 Je gaat het pas zien als je het doorhebt
Uitgever(s): Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM)
2010 Jaarverslag 2009
Uitgever(s): Werkgeversorganisatie in de Sport (WOS)
2009 Emancipatiemonitor 2008
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2009 Factsheet emancipatiemonitor 2008
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2009 Participatie en gezondheid
Uitgever(s): TNO arbeid
2009 Factsheet vrouwen in mannenwerelden
Uitgever(s): E-QUALITY, kenniscentrum voor emancipatie, gezin en diversiteit
2009 Arbeidsmarktmonitor sport 2008
Uitgever(s): Kenniscentrum Beroepsonderwijs Arbeidsmarkt
2009 Een wereld te winnen
Uitgever(s): Arko Sports Media
2009 Onze werknemer? die werkt zélf aan zijn gezondheid!
Uitgever(s): Reed Business bv
2009 Bewegingsarmoede als arbeidsrisico in de arbocatalogus
Uitgever(s): Reed Business bv
2009 De arbeidsmarkt voor sport en bewegen
Uitgever(s): Arko Sports Media
2009 Trendrapport arbeidsomstandigheden en verzuim in de sector transport en logistiek
Uitgever(s): Gezond Transport
2009 Convenant Gezond gewicht 2010-2014
Uitgever(s): Convenant Gezond gewicht
2009 De sociale staat van Nederland 2009
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2009 Gezond wonen en werken
Uitgever(s): RIVM Centrum Gezond Leven
2009 Computer use exposed
Uitgever(s): J.M. Richter
2009 Werkloos in crisistijd
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2009 Atlas voor gemeenten 2009
Uitgever(s): Stichting Atlas voor gemeenten
2009 Arbeidsovereenkomst en ontslag
Uitgever(s): Kluwer
2009 ITS in perspectief
Uitgever(s): ITS, Radboud Universiteit Nijmegen
2009 Praktijkgids zorg & inkomen 2007-2009
Uitgever(s): Kluwer
2009 Collectief arbeidsrecht 2
Uitgever(s): Paris
2009 Integraal aanbesteden: vermijd versnippering
Uitgever(s): KVLO
2009 Goede akoestiek is een must!
Uitgever(s): KVLO
2009 Betrekkingsomvang: mag het een paar uurtjes minder zijn…?
Uitgever(s): KVLO
2008 Rapportage werkplan 2006-2007
Uitgever(s): TNO Preventie en Zorg
2008 Goud op de werkvloer
Uitgever(s): ...daM uitgeverij
2008 Grijswaarden
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2008 Preventing noncommunicable diseases in the workplace through diet and physical activity
Uitgever(s): World Health Organization, World Economic Forum
2008 De club de baas
Uitgever(s): Werkgeversorganisatie in de sport (WOS)
2008 De staat van de publieke dienst
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2008 De Nederlandse samenleving 2008
Uitgever(s): Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
2008 Monitoring and evaluation of worksite health promotion programs
Uitgever(s): World Health Organization (WHO)
2008 Factsheet rapportage sport 2008
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP), W.J.H. Mulier Instituut
2008 HBO-sport werkt!
Uitgever(s): lectoraat Bewegen en Gedragsbeïnvloeding (Chr. Hogeschool Windesheim), Kennispraktijk - voor sport, onderwijs en gezondheid
2008 Leefstijl en arbeid in balans
Uitgever(s): Rijksinstituut voor volksgezondheid en Milieu (RIVM)
2008 Rotterdam sociaal gemeten
Uitgever(s): Programmastaf Sociaal Gemeente Rotterdam
2008 Examenprogramma's VO
Uitgever(s): Ministerie van OCW
2008 Arbeidsrecht in de praktijk
Uitgever(s): Sdu Uitgeverij
2008 De IRP-praktijk
Uitgever(s): KVLO
2008 Kansen voor kinderen in Amsterdam-West
Uitgever(s): KVLO
2008 Module agressie in het VMBO (SDV) 2008-2009
Uitgever(s): KVLO
2008 Zin in uithouding
Uitgever(s): Uitgeverij Acco
2007 Arbeidsmarktmonitor sport
Uitgever(s): W.J.H. Mulier Instituut, IVA, Beleidsonderzoek & Advies
2007 30minutenbewegen
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2007 Arbeidsmarktperspectieven en functieprofiel LOBOS'ers
Uitgever(s): Kenniscentrum Beroepsonderwijs Arbeidsmarkt
2007 Nationaal actieplan sport en bewegen
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2007 Netwerkbijeenkomst bedrijven in beweging, 20 juni 2007
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2007 Sociale kaart van Nederland
Uitgever(s): Boom onderwijs
2007 De sociale staat van Nederland 2007
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2007 Jeugdmonitor
Uitgever(s): Ministerie van Jeugd en Gezin
2007 Arbeid, zorg en vrije tijd in Nederland en Vlaanderen
Uitgever(s): Acco
2007 De mixfactor
Uitgever(s): Uitgeverij Boom
2007 De OR in 153 vragen en antwoorden
Uitgever(s): Uitgeverij Thema
2007 Full-time working couples in the Netherlands
Uitgever(s): Wouter van Gils
2007 Een schouderklopje en een gezonde leefstijl
Uitgever(s): Kluwer
2007 Effectiveness and economic impact of worksite interventions to promote physical activity and healthy diet
Uitgever(s): WHO
2007 Discriminatiemonitor niet-westerse allochtonen op de arbeidsmarkt 2007
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2007 Stratego® voor vrouwen
Uitgever(s): SDU uitgevers
2007 III. Europäisches athleten forum: workshop "duale karriere"
Uitgever(s): Deutscher Olympischer Sportbund
2007 Trends in de arbeid in Nederland tussen 2000 en 2004
Uitgever(s): TNO Kwaliteit van Leven
2007 Schets van het Nederlandse arbeidsrecht
Uitgever(s): Kluwer
2007 Monografieën sociaal recht
Uitgever(s): Kluwer
2007 Arbeidsovereenkomst en ontslag
Uitgever(s): Kluwer
2007 Handboek arbobesluit
Uitgever(s): Sdu
2007 Handboek arboregeling
Uitgever(s): Sdu
2007 Handboek arbobeleidsregels
Uitgever(s): Sdu
2007 Human resource management for events
Uitgever(s): Elsevier Ltd.
2007 De arbeidsovereenkomst
Uitgever(s): KVLO
2007 Combinatiefuncties
Uitgever(s): KVLO
2006 Rapportage expertpanels sportarbeidsmarkt 1.0
Uitgever(s): W.J.H. Mulier Instituut
2006 Jeugd met beperkingen
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2006 Sociale atlas van vrouwen uit etnische minderheden
Uitgever(s): SCP: Sociaal Cultureel Planbureau
2006 Rapportage ouderen 2006
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2006 Bewegen gemeten 2002-2004
Uitgever(s): TNO Kwaliteit van Leven
2006 Arbeidsmarktmonitor sport
Uitgever(s): IVA
2006 De dynamiek van de sportarbeidsmarkt
Uitgever(s): W.J.H. Mulier Instituut
2006 Sturingsadvies deel 2
Uitgever(s): Projectbureau Operatie Jong
2006 Foodsteps
Uitgever(s): Luuk Engbers
2006 Emancipatiemonitor 2006
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2006 Sociaal en Cultureel Rapport 2006
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau
2006 Nationaal hr onderzoek
Uitgever(s): P&Oactueel
2006 Collaboration between the health and transport sectors in promoting physical activity
Uitgever(s): World Health Organization (WHO)
2006 European workforce development plan for the fitness sector
Uitgever(s): European Observatoire of Sport and Employment
2006 Thematic network project AEHESIS
Uitgever(s): The Institute of European Sport Development & Leisure Studies, German Sport University
2006 Arbeidsrecht in de praktijk
Uitgever(s): Sdu Uitgevers
2006 Kluwer law international's employment and social security law - 2006
Uitgever(s): Wolters Kluwer Law & Business
2005 Interventies ter preventie van overgewicht in de wijk, op school, op het werk en in de zorg
Uitgever(s): RIVM
2005 Arbeidsmarktmonitor sport
Uitgever(s):
2005 De sociale staat van Nederland 2005
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2005 Naar een gericht BRAVO-beleid door bedrijfsartsen
Uitgever(s): Body@Work TNO-VUmc
2005 Monografieën sociaal recht
Uitgever(s): Kluwer
2004 Emancipatie in estafette
Uitgever(s): SCP
2004 Rheumatic patients at work
Uitgever(s): Astrid Chorus
2004 Werkt verlof? Het gebruik van regelingen voor verlof en aanpassing van de arbeidsduur
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2004 De tweede carrière
Uitgever(s): Patrick van Beukering
2004 Ouderen en maatschappelijke inzet
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP), Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling (RMO)
2004 Effectiviteit van het FAS-fonds 2001 t/m 2003
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2004 Sociaal en Cultureel Rapport 2004
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2004 Mogen ouderen ook meedoen
Uitgever(s): Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling (RMO)
2004 Ouderen tellen mee
Uitgever(s): Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling (RMO)
2004 Citius, Altius, Fortius
Uitgever(s):
2004 Bewijzen van goede dienstverlening
Uitgever(s): Amsterdam University Press
2004 The influence of self-efficacy and outcome expectations on the relationship between perceived environment and physical activity in the workplace
Uitgever(s): Faculty of Physical Education and Recreation, University of Alberta
2004 Arbeidsmarktmonitor sport
Uitgever(s): IVA Tilburg
2004 Wat Amsterdam beweegt
Uitgever(s): Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling
2004 Inleiding arbeidsomstandighedenrecht
Uitgever(s): Sdu
2003 Ruimte voor ritme
Uitgever(s): Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Directie S
2003 Beter voor de dag
Uitgever(s): SCP
2003 Jeugd 2003
Uitgever(s): Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
2003 Zwetend naar een baan
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2003 De sociale staat van Nederland 2003
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2003 Accountmanager speelt centrale rol in contact met sportverenigingen
Uitgever(s): Arko Sports Media (ASM)
2003 Rapportage minderheden 2003
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2003 Tabaksrook in de werkomgeving
Uitgever(s): STIVORO voor een rookvrije toekomst
2003 Tabaksrook in de werkomgeving
Uitgever(s): STIVORO voor een rookvrije toekomst
2003 Investeer in je botten
Uitgever(s): Osteoporose Stichting
2003 'Krachtig' opleiden van vakdocenten bewegingsonderwijs
Uitgever(s): De Vrieseborch
2003 Beweging als warming-up voor reïntegratie
Uitgever(s): Rijksuniversiteit Groningen, sectie Experimentele en Arbeidspsychologie, UWV-Nederland
2002 Rapportage gehandicapten 2002
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2002 Zorgnota 2003
Uitgever(s): Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
2002 Sociaal en Cultureel Rapport 2002
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2002 Lunchwandelen
Uitgever(s): Stichting Recreatie
2002 Management van diversiteit in arbeidsorganisaties
Uitgever(s): Uitgeverij Lemma
2002 Dienstverlening door bonden
Uitgever(s): NOC*NSF
2002 Barrières voor verdere professionalisering in de sport
Uitgever(s): IVA Tilburg
2002 Een leven lang dansdocent?
Uitgever(s):
2002 Emancipatiemonitor 2002
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2002 The rise of the creative class
Uitgever(s): Basic Books (Member of the Perseus Books Group)
2002 Planologische kengetallen
Uitgever(s): Kluwer bv
2002 Eindrapportage Onderzoeksopdracht van de Koninklijke Nederlandse Voetbal Bond
Uitgever(s): Vrije Universiteit
2001 Rapportage jeugd 2000
Uitgever(s): Sociaal Cultureel Planbureau
2001 Arbocheck sportorganisaties
Uitgever(s): NOV
2001 Service quality in leisure and tourism
Uitgever(s): CABI Publishing
2001 Der organisierte sport als arbeitsmarkt
Uitgever(s): Verlag Karl Hofmann
2001 Schoolwijzer
Uitgever(s): Stichting Vervangingsfonds en bedrijfsgezondheidszorg voor het Onderwijs
2000 Vrije tijd werkt ook
Uitgever(s): Koning Boudewijnstichting
2000 Sport en tewerkstelling
Uitgever(s): Koning Boudewijnstichting
2000 Bedrijfsgezondheidszorg in beweging
Uitgever(s): Vrije Universiteit
2000 Doorstroom of uitstroom?
Uitgever(s): Marktplan adviesgroep
2000 Bijlagen bij rapport samenhang sportopleidingen
Uitgever(s): CINOP
2000 Even(t) quality is an event
Uitgever(s): Katholieke Universiteit Brabant
1999 Tabellenrapport tevredenheidsonderzoek 40.000 banenregeling in de sport
Uitgever(s): Diopter-Janssens & Van Bottenburg bv
1999 Werkgelegenheid in de sport
Uitgever(s): PON
1999 Nieuwe banen in de collectieve sector?
Uitgever(s): Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
1999 De sportsector als arbeidsmarkt
Uitgever(s): Sportservice Noord-Brabant
1999 Arbocheck vrijwilligerswerk
Uitgever(s): Nederlandse Organisatie Vrijwilligerswerk
1999 Goede arbeidsomstandigheden
Uitgever(s): Nederlandse Organisatie Vrijwilligerswerk
1999 Regelmatig onregelmatig
Uitgever(s): Thela Thesis
1999 Rapportage ouderen 1998
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
1999 Rapportage minderheden 1999
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
1999 4 + 2 = 7
Uitgever(s): Sociaal en cultureel Planbureau (SCP)
1998 Sport-werk in uitvoering
Uitgever(s): Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Directie Sport
1998 Flexibilisering van arbeidstijden
Uitgever(s): Katholieke Universiteit Brabant
1998 The corrosion of character
Uitgever(s): W.W. Norton & Company
1998 Ruim baan
Uitgever(s): Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)
1997 De handen uit de mouwen
Uitgever(s):
1997 Service management
Uitgever(s): Uitgeverij H. Nelissen
1997 Laaggeschoold aan 't werk
Uitgever(s): NIZW uitgeverij
1997 Ruim baan
Uitgever(s): Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)
1997 Work, leisure and well-being
Uitgever(s): Routledge
1997 Het concurrentiebeding in de arbeidsovereenkomst
Uitgever(s): VUGA Uitgeverij B.V.
1997 Vrijwilligers en werkgelegenheid in de sport
Uitgever(s): Gemeente Maastricht, Afdeling Sport en Recreatie
1996 Kwaliteit van dienstverlening
Uitgever(s): Kluwer bedrijfswetenschappen
1996 Kwaliteitsmanagement in de dienstverlening
Uitgever(s): Kluwer bedrijfswetenschappen
1996 Veldverkenning arbeidsmarkt sport en bewegen
Uitgever(s): Wagner Advies
1996 Sport voor een leefbare samenleving
Uitgever(s): NOC*NSF
1996 Zur Messung der Dienstleistungsqualität
Uitgever(s): Peter Lang
1996 Rapportage gehandicapten 1995
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
1996 Family and opportunity
Uitgever(s): Tilburg University Press
1995 Beleidsnota
Uitgever(s): NOC*NSF
1995 Sociale en culturele verkenningen 1995
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
1995 Kwaliteit in beweging
Uitgever(s): Katholieke Universiteit Brabant
1995 Discrimination against migrant workers and ethnic minorities in access to employment in the Netherlands
Uitgever(s): International Labour Organization
1994 Sociaal en Cultureel Rapport 1994
Uitgever(s): Sociaal Cultureel Planbureau (SCP)
1994 Rapportage gehandicapten
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
1994 TNO-PG publicaties over belasting en gezondheid van het houdings- en bewegingsapparaat in arbeidssituaties (1981-1994)
Uitgever(s): TNO Preventie en Gezondheid
1993 Aan het werk in de sport
Uitgever(s): Ministerie van welzijn, volksgezondheid en cultuur, directie sportzaken
1993 Rapportage ouderen 1993
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
1993 About time
Uitgever(s): IPPR, Rivers Oram Press
1993 Aspecten van arbeidsrecht
Uitgever(s): Uitgeverij Lemma bv
1992 Nooit een thuiswedstrijd...
Uitgever(s): Universitair Centrum Sportresearch
1992 Werk maken van kwaliteit
Uitgever(s): CNV
1992 Veranderende tijden
Uitgever(s): Voorlopige Adviesraad voor de Openluchtrecreatie
1992 Consumptie van kwartaire diensten
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
1992 Veranderingen in het denken over de relatie arbeid - vrije tijd
Uitgever(s): Stichting Recreatie
1992 Sociale en culturele verkenningen 1992
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
1992 Rapportage ouderen
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
1992 Schets van het Nederlands ambtenarenrecht
Uitgever(s): Kluwer
1991 Een werkend perspectief
Uitgever(s): Sdu Uitgevers
1991 Sport, dat werkt!
Uitgever(s): Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur, Directie Sportzaken
1991 Sociaal- en arbeidsrechtelijke reeks
Uitgever(s): Kluwer
1991 Notities over Europa
Uitgever(s): Bureau voor officiële publikaties der Europese Gemeenschappen
1991 Kluwer schets van het sociaal zekerheidsrecht
Uitgever(s): Kluwer
1990 The three worlds of welfare capitalism
Uitgever(s): Polity Press
1989 Van arbeiderssport naar recreatiesport
Uitgever(s): NCS
1988 Dienen en verdienen
Uitgever(s): Kluwer
1987 Vrije tijd, blije tijd?
Uitgever(s): Stichting Overijssel
1986 Werken .... in de sport en recreatie
Uitgever(s): De Ruiter bv
1986 Werkloosheid en (vrije)tijdsbesteding
Uitgever(s): Werkgroep Recreatie en Toerisme, Katholieke Universiteit Nijmgen, Geografisch en Planologisch Instituut
1986 De verdeelde samenleving
Uitgever(s): H.E. Stenfert Kroese B.V.
1986 Working at leisure
Uitgever(s): Methuan London Ltd
1986 Werk in beweging
Uitgever(s): Jan Luiting Fonds
1986 Werk in beweging
Uitgever(s): Jan Luiting Fonds
1985 Samenlevingen
Uitgever(s): Wolters-Noordhoff bv
1985 Paths to paradise
Uitgever(s): Pluto Press
1985 Jongeren in de jaren tachtig
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
1985 Werkloosheid en sport
Uitgever(s): Interfaculteit Lichamelijke Opvoeding, Vrije Universiteit te Amsterdam
1984 The division of labor in society
Uitgever(s): The Free Press (Afdeling van Simon & Schuster Inc.)
1984 Arbeid, een eigenaardig medicijn
Uitgever(s): Uitgeverij Ambo bv
1983 Leisure and work
Uitgever(s): George Allen & Unwin (Publishers) Ltd
1983 Arbeit, freizeit, lebenssinn?
Uitgever(s): Leske Verlag + Budrich GmbH
1983 De vijfurige werkdag
Uitgever(s): Omega Boek
1983 Een beroepsprestigeschaal voor Nederland in de jaren tachtig
Uitgever(s): Mens en Maatschappij
1983 Verslag studiebijeenkomst arbeidstijdverkorting en recreatie
Uitgever(s): Stichting Recreatie
1982 Work and retirement
Uitgever(s): George Allen & Unwin (Publishers) Ltd
1982 Leisure & work
Uitgever(s): Leisure Consultants
1981 The leisure shock
Uitgever(s): Eyre Methuen Ltd
1980 Tussen wal en schip
Uitgever(s): Intermediair
1980 Enkele ruimtelijke aspecten van toenemende vrije tijd
Uitgever(s): Instituut voor Stedebouwkundig Onderzoek
1979 Work and leisure
Uitgever(s): The Sports Council and Social Science Research Council
1977 De mythe van de vrijetijdsmaatschappij
Uitgever(s): Intermediair
1976 Sociaal en cultureel rapport 1976
Uitgever(s): Staatsuitgeverij
1972 Work, play and worship in a leisure-oriented society
Uitgever(s): Augsburg Publishing House
1970 The harried leisure class
Uitgever(s): Columbia University Press
1962 De niet aanwezige huisvrouw
Uitgever(s): Uitgeverij Paul Brand
1961 Man and leisure
Uitgever(s): Prentice-Hall, Inc.
1953 Problemen der arbeidersontwikkeling
Uitgever(s): Instituut voor Arbeidersontwikkeling
1938 Nieuwe banen in lichamelijke opvoeding en sport
Uitgever(s): Versluys
1927 Körper und Arbeit
Uitgever(s): Thieme
1880 Hercules am Scheideweg
Uitgever(s): Henninger
z.j. ENWHP
Uitgever(s): ENWHP - European Network for Workplace Health Promotion
z.j. Casemanager de regisseur van het re-integratietraject
Uitgever(s): KVLO
z.j. Stappenplan bij re-integratie
Uitgever(s): Koninklijke Vereniging voor Lichamelijke Opvoeding (KVLO)
z.j. Veelgestelde vragen over de arbodienst - bedrijfsarts
Uitgever(s): KVLO
z.j. FAQ: arbo
Uitgever(s): KVLO
z.j. Afmetingen gymzalen en groepsgrootte
Uitgever(s): KVLO
z.j. Arbeidsrecht
Uitgever(s): Gouda Quint
z.j. Interventions to reduce sedentary behavior and increase physical activity during productive work
Uitgever(s):
z.j. Health management
Uitgever(s): InHealth
z.j. Leven na de bal
Uitgever(s): Universitair Centrum Sportresearch Groningen
z.j. Vrouw, sport & wetenschap
Uitgever(s):
z.j. Leidsche Rijn monitor
Uitgever(s): Berenschot, Universiteit Utrecht, Utrechts Nieuwsblad