Visie & Beleidsplein

U zoekt op "kader" in trefwoorden binnen alle publicaties

1. Zoek binnenZoek binnen alle publicaties

Meerdere komma gescheiden waarden mogelijk bijv: 'voetbal, utrecht'

Specifiek


Type medium2. Filter resultaten

165 resultaten gevonden

Klik op jaar of titel om te sorteren.
  • Reset filters

Resultaten

Jaar:
Download: Titel:
2021 Ervaringen met organisatorische inbedding clubkadercoaching en trainersbegeleiding op het veld
Uitgever(s): Mulier Instituut
2021 Ervaringen met inbedding van trainersbegeleiding bij twee sportverenigingen
Uitgever(s): Mulier Instituut
2021 Procesevaluatie clubkadercoaching
Uitgever(s): Mulier Instituut
2021 Lessons learned proeftuinen clubkadercoaching 2019-2020
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport & Bewegen
2021 Clubkadercoach
Uitgever(s): Arko Sports Media
2021 Barometer van sportdiensten in Vlaanderen
Uitgever(s): Onderzoeksgroep Sport- & Bewegingsbeleid, Faculteit Bewegings- & Revalidatiewetenschappen KU Leuven
2021 Medeopvoeders in de vrije tijd
Uitgever(s): Nederlands Jeugdinstituut (NJi)
2021 Een praktijkvoorbeeld van clubkadercoaching
Uitgever(s): Vereniging Sport en Gemeenten
2021 Evaluatie licentiestelsel NKBV
Uitgever(s): Mulier Instituut
2020 EU workplan sport 2021-2024
Uitgever(s): Council of the European Union
2019 Diversiteit in kaderfuncties
Uitgever(s): Mulier Instituut
2019 Buurtsportcoach
Uitgever(s): Vereniging Sport en Gemeenten (VSG)
2018 Seksediversiteit sportbesturen
Uitgever(s): Mulier Instituut
2018 Evaluatie beleidskader sportevenementen
Uitgever(s): Mulier Instituut
2018 Sociale diversiteit nauwelijks prioriteit in de sportvereniging
Uitgever(s): Arko Sports Media
2017 Factsheet penningmeester monitor 2016
Uitgever(s): NL Penningmeester
2017 Barometer van de sportclubs in Vlaanderen
Uitgever(s): KU Leuven
2017 Mapping and analysis of education schemes for coaches from a gender perspective
Uitgever(s): European Union
2017 Sociale inclusie en vrijwilligerswerk als uitdagingen voor sportclubs
Uitgever(s): KU Leuven
2017 Passend besturen
Uitgever(s): LKCA, Kenniscentrum Sport, Mulier Instituut, NOC*NSF, Rotterdam Sportsupport, Erasmus Universiteit, Scouting Nederland
2017 Notitie accommodatieplan buitensport 2017-2020
Uitgever(s): Gemeente Ede
2017 Notitie masterplan buitensportaccommodaties
Uitgever(s): Gemeente Zeist
2017 Projectplan nationale omgevingsvisie
Uitgever(s): Ministerie van Infrastructuur en Milieu
2017 Masterplan buitensportaccommodaties
Uitgever(s): Gemeente Zeist
2016 Factsheet penningmeester monitor 2015
Uitgever(s): NL Penningmeester
2016 Factsheet penningmeester monitor 2015: werkgeverschap
Uitgever(s): NL Penningmeester
2016 Jaarboek Sport & Strategie 2015/2016
Uitgever(s): Arko Sports Media i.s.m. Mulier Instituut
2016 Notitie buitensporttarieven
Uitgever(s): Gemeente Amsterdam
2016 Sportkader voelt zich veiliger in de sport dan daarbuiten
Uitgever(s): Arko Sports Media
2015 Sportkadermonitor
Uitgever(s): Oberon
2015 Bestuurlijke invloed op voetbalagressie
Uitgever(s): Wagner Group, Sport Management Institute
2015 Jaarboek Sport & Strategie 2014/2015
Uitgever(s): Arko Sports Media i.s.m. Mulier Instituut
2015 Deskundig sporttechnisch kader gewenst
Uitgever(s): Arko Sports Media
2015 Sportaanbiedersmonitor 2015
Uitgever(s): NOC*NSF
2015 Beleidskader zwemmen 2015-2025
Uitgever(s): Gemeente Rotterdam
2015 Het Leerplankader
Uitgever(s): KVLO
2015 Bewegingsonderwijs en een gezonde leefstijl
Uitgever(s): KVLO
2015 Leerplan voor Vitaal Burgerschap
Uitgever(s): KVLO
2015 Reflecties op een leerplankader
Uitgever(s): KVLO
2015 Beleidskader sportevenementen
Uitgever(s): Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
2015 Deskundig sporttechnisch kader gewenst
Uitgever(s): Arko Sports Media
2015 Sport & Bewegen en Gezonde Leefstijl
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport
2015 Meerjaren onderhoudsplan buitensportaccommodaties
Uitgever(s): ASC sports&water
2014 Sportkadermonitor 2013
Uitgever(s): Oberon
2014 Zwolle gezonde stad
Uitgever(s): Wageningen University
2014 Jaarboek Sport & Strategie 2013/2014
Uitgever(s): Arko Sports Media i.s.m. Mulier Instituut
2014 Beleidskader exploitatie en beheer buitensport
Uitgever(s): Gemeente Harderwijk
2013 Een voorbeeld voor jongeren in de wijk
Uitgever(s): Richard Krajicek Foundation, Universiteit Utrecht
2013 Examenprogramma lichamelijke opvoeding havo/vwo
Uitgever(s): SLO
2013 Wij zijn klein ...
Uitgever(s): Universiteit Utrecht, Utrechtse School voor Bestuurs- en Organisatiewetenschappen
2012 5e Tussenrapportage Platform Sport, Bewegen en Onderwijs
Uitgever(s): Platform Sport, Bewegen en Onderwijs
2012 Versterking data-infrastructuur sport
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2012 Monitor en evaluatie beleidskader sport, bewegen en onderwijs
Uitgever(s): TNO
2011 3e Tussenrapportage Platform Sport, Bewegen en Onderwijs
Uitgever(s): Platform Sport, Bewegen en Onderwijs
2011 Opvoeders met ballen
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2011 4e Tussenrapportage Platform Sport, Bewegen en Onderwijs
Uitgever(s): Platform Sport, Bewegen en Onderwijs
2011 Leren van elkaar in sport, welzijn en zorg
Uitgever(s): Verwey-Jonker Instituut
2011 Sportkaderopleidingen in het mbo
Uitgever(s): Platform Bewegen en Sport mbo, MBO Diensten
2011 Monitor en evaluatie beleidskader sport, bewegen en onderwijs
Uitgever(s): TNO
2011 Zorgen van sportclubs
Uitgever(s): Hogeschool van Amsterdam
2011 ‘Wij krijgen voetballes’
Uitgever(s): KVLO
2011 Sportaanbod voor het onderwijs
Uitgever(s): KVLO
2011 Ervaren pedagogische kwaliteit op sportverenigingen in Rotterdam-IJsselmonde
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2011 Het gaat om winst boeken!
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2010 Platform sport, bewegen en onderwijs
Uitgever(s): Platform Sport, Bewegen en Onderwijs
2010 1e Tussenrapportage Platform Sport, Bewegen en Onderwijs
Uitgever(s): Platform Sport, Bewegen en Onderwijs
2010 2e Tussenrapportage Platform Sport, Bewegen en Onderwijs
Uitgever(s): Platform Sport, Bewegen en Onderwijs
2010 Monitor en evaluatie beleidskader sport, bewegen en onderwijs
Uitgever(s): TNO Kwaliteit van Leven
2010 Factsheet Verenigingspanel
Uitgever(s): W.J.H. Mulier Insituut
2010 Sport, bewegen en onderwijs met beleid
Uitgever(s): Platform Sport, Bewegen en Onderwijs
2010 Succesvolle samenwerking tussen schoolactieve handbalvereniging en basisschool
Uitgever(s): KVLO
2010 Sportkaderopleidingen: kans voor sport en onderwijs
Uitgever(s): KVLO
2010 Het Platform Sport, Bewegen en Onderwijs
Uitgever(s): KVLO
2010 Bewegingsonderwijs: gevoed door evidentie
Uitgever(s): KVLO
2009 Gezocht
Uitgever(s): Kennispraktijk - voor sport, onderwijs & gezondheid
2009 Olympisch Plan 2028 en bewegingsonderwijs
Uitgever(s): KVLO
2009 Kansen voor bewegen en sport in het MBO!
Uitgever(s): KVLO
2008 Mind the gap
Uitgever(s): W.J.H. Mulier Instituut
2008 Verenigingsmonitor 2007
Uitgever(s): W.J.H. Mulier Instituut
2008 Beleidskader sport, bewegen en onderwijs
Uitgever(s): Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
2008 Beleidsplan 2008-2011
Uitgever(s): Vereniging voor Sportgeneeskunde, Federatie van Sportmedische Instellingen, Arko Sports Media
2007 Verenigingsmonitor 2006
Uitgever(s): W.J.H. Mulier Instituut
2007 Kaderopleidingen op het Beatrixcollege
Uitgever(s): KVLO
2006 Vrouwen in zicht
Uitgever(s): Arko Sports Media
2006 School en sport samen werken
Uitgever(s): DSP-Groep
2005 Ongekend talent
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2005 De vereniging op survival
Uitgever(s): CIVIQ
2005 Bevordering en borging van kwaliteit bij de kwalificering van sporttechnisch kader (concept)
Uitgever(s): NOC*NSF
2005 IKSport doorgelicht
Uitgever(s): W.J.H. Muliersinstituut
2005 Verenigingsmonitor 2005
Uitgever(s): W.J.H. Mulier Instituut
2005 Scoren met jeugd
Uitgever(s): F&G Partners bvba
2005 Besluit vaststelling bekwaamheidseisen leraren in het basisonderwijs, SO, VSO, VO en E en B
Uitgever(s): Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
2004 Verenigingsmonitor 2003
Uitgever(s): NOC*NSF
2004 Heldinnen in de sport
Uitgever(s): W.J.H. Mulier Instituut
2004 Vrijwilligers en betaald kader in de sportvereniging
Uitgever(s): NOC*NSF
2004 Kwalificatiestructuur sport
Uitgever(s): NOC*NSF
2004 Hat Führung ein Geschlecht?
Uitgever(s): Sport und Buch Strauss
2003 Verenigingsmonitor 2002
Uitgever(s): NOC*NSF
2003 Kwalificatiestructuur sport 2003
Uitgever(s): NOC*NSF
2003 Beleidskader bestrijding voetbalvandalisme en voetbalgeweld 2003
Uitgever(s): Interdisciplinaire stuurgroep bestrijding voetbalvandalisme en voetbalgeweld vertegenwoordigde instanties
2003 BRES spelenboek
Uitgever(s): Uitgeverij de Vrieseborch
2003 Stappenplan
Uitgever(s): NOC*NSF
2003 Beleidsrapportage fiets 2002
Uitgever(s): Provincie Gelderland
2002 Kwalificatiestructuur en eindtermen sport en bewegen 2002
Uitgever(s): OVDB: Landelijk Orgaan Beroepsonderwijs
2002 Samenvatting landelijk congres vrouw en sport
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2002 Verenigingsmonitor 2001
Uitgever(s): NOC*NSF
2002 Handreiking kaderscholing voor kwetsbare groepen
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2002 Senioren bewegen, wie begeleiden?
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2002 RMO advies 24
Uitgever(s): Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling, Sdu Uitgevers
2002 Sportkaderopleidingen 2002
Uitgever(s): BLOSO
2002 (On) beperkt kader.....?
Uitgever(s):
2001 Rotterdams sportkader in beeld
Uitgever(s): Multicultureel Centrum voor Participatie (MCP)
2001 Fair play in de praktijk
Uitgever(s): Stichting Sport, Tolerantie & Fair Play
2001 Vrouw in sport en bestuur
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2001 Inhoudelijke notitie voor de expertmeeting licentiebeleid in de sportsector
Uitgever(s): NOC*NSF
2001 Een licentiebeleid voor de sport in Nederland
Uitgever(s): NOC*NSF
2001 Instrument zelfbeoordeling
Uitgever(s): NOC*NSF
2001 Sportkaderopleidingen 2001
Uitgever(s): BLOSO
2000 Sporttechnische kaderprofielen en de beroepenstructuur sport en bewegen
Uitgever(s): NIZW, CBO
2000 Verenigingsmonitor 2000
Uitgever(s): NOC*NSF
2000 Nieuw kader
Uitgever(s): Eindhovense Sportraad
2000 Sport en vrijwilligers
Uitgever(s): Koning Boudewijnstichting
2000 Onderzoeksrapport KNGU ClubScan Totaal
Uitgever(s): KNGU
2000 Kracht van kader
Uitgever(s): NEBAS en NSG
2000 Interculturalisatie
Uitgever(s): Centrum voor Beleid en Management, Universiteit Utrecht
1998 BRES spelenboek
Uitgever(s): Landelijke dienst voor Beweging, Rekreatie en Spel
1998 Vrijwilligers in de sportvereniging
Uitgever(s): NOV
1998 Ouders graag gezien
Uitgever(s): Nederlandse Culturele Sportbond en Nederlandse Christelijke
1998 Betekenissen van besturen
Uitgever(s): ISOR
1998 Sport en bewegen
Uitgever(s): Boer & Croon : Management Consultants
1998 Zonder vrijwilligers geen voetbal
Uitgever(s): Katholieke Universiteit Brabant
1997 Nieuw kader
Uitgever(s): NOC*NSF
1997 Nieuw sportkader
Uitgever(s): NPS afdeling Minderheden
1997 Beleidskader bestrijding voetbalvandalisme en -geweld
Uitgever(s):
1997 Running a club
Uitgever(s): English sports council
1997 Concept communicatieplan voor het vrijwilligersbeleid van NOC*NSF
Uitgever(s): Brains Unlimited
1996 Wie wil de nieuwe voorzitter worden?
Uitgever(s): NOV
1996 Verenigingsmanagement
Uitgever(s): NKS
1996 Korfbal in zicht
Uitgever(s): KNKV
1996 Onderzoeksrapport NiKaS NieuweKansenSport-project
Uitgever(s): NKS
1996 Pilotproject nieuw kader in de sport ten behoeve van het stadsdeel Amsterdam-Zuidoost
Uitgever(s): NOC*NSF
1996 Vrouwen in de sport
Uitgever(s): Recreatie Rotterdam
1996 Tennis in Nederland
Uitgever(s): Rijksuniversiteit Groningen, Universitair Centrum Sportresearch (UCeS), Werkgroep Bewegingswetenschappen
1996 Sport & allochtonen
Uitgever(s): NOC*NSF
1995 Gezocht
Uitgever(s): NOC*NSF
1994 Reader scholing verenigingsbegeleiders allochtoon kader
Uitgever(s): NOC*NSF
1994 Opleidingsmogelijkheden voor de sport
Uitgever(s): Ministerie van Volkgezondheid, welzijn en sport, NOC*NSF
1994 Vrouw, sport en kader
Uitgever(s): Stichting Spel en Sport
1993 Meer allochtoon kader in de sport, kansen en belemmeringen
Uitgever(s): NOC*NSF
1989 Alvorens een cursus te ontwikkelen....
Uitgever(s): NSF
1988 Jeugd en sportvereniging
Uitgever(s): Vrije Universiteit Amsterdam
1986 Nota over de Nationale Sport Akademie
Uitgever(s): Nederlandse Sport Federatie
1983 Besturen van sportverenigingen
Uitgever(s): IVA, Instituut voor sociaal-wetenschappelijk onderzoek van de Katholieke Hogeschool Tilburg
1981 Algemene basis opleiding sport
Uitgever(s): BV Uitgeverij De Vrieseborsch
1979 Nota terzake van de aanstelling van beroepssporttechnisch kader
Uitgever(s): NSO
1977 Kaderbehoefte bij sportverenigingen
Uitgever(s): Instituut voor toegepaste sociologie
1977 Kaderbehoefte bij sportverenigingen
Uitgever(s): Instituut voor toegepaste sociologie
z.j. Sport extended
Uitgever(s): JES Stadslabo vzw
z.j. De paardensporter centraal
Uitgever(s): Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie (KNHS)
z.j. Buurtgericht leven: leve de buurt!
Uitgever(s): Gemeente Hilversum
z.j. Monitoring Nationaal Sportakkoord
Uitgever(s): Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
z.j. Jeugdvoetbal
Uitgever(s): KNVB
z.j. Sporttechnisch kader-beleid 1979-1984
Uitgever(s):
z.j. Sport & allochtonen
Uitgever(s): NOC*NSF