Visie & Beleidsplein

U zoekt op "ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport" in trefwoorden binnen alle publicaties

1. Zoek binnenZoek binnen alle publicaties

Meerdere komma gescheiden waarden mogelijk bijv: 'voetbal, utrecht'

Specifiek


Type medium2. Filter resultaten

124 resultaten gevonden

Klik op jaar of titel om te sorteren.
  • Reset filters

Resultaten

Jaar:
Download: Titel:
2022 Kamerbrief Sportbeleid 2022 en verder
Uitgever(s): Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
2020 Fiscale vragen en antwoorden Regeling specifieke uitkering sport
Uitgever(s): Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
2018 Kamerbrief Beleidsdoorlichting Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Uitgever(s): Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
2018 Kamerbrief Rapporten NL Zwemveilig
Uitgever(s): Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
2018 Evaluatie beleidskader sportevenementen
Uitgever(s): Mulier Instituut
2017 Kamerbrief Resultaten sportbeleid 2011-2016
Uitgever(s): Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
2017 Kamerbrief Diverse sportgerelateerde rapporten en adviezen
Uitgever(s): Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
2017 Kamerbrief Aanbieding werkplan Nederlandse Sportraad
Uitgever(s): Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
2017 Kamerbrief Voortgangsbrief wetgevingsoverleg sport november 2017
Uitgever(s): Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
2016 Mulier onderzoekt actieplan Veiliger Sportklimaat (VSK)
Uitgever(s): NOC*NSF
2016 Kamerbrief Verzoek om aandacht voor mensenrechtencriteria bij goed bestuur sportorganisaties en grote sportevenementen
Uitgever(s): Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
2016 Kamerbrief Voortgangsbrief sport juni 2016
Uitgever(s): Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
2016 Kamerbrief Terugkoppeling EU-voorzitterschap VWS
Uitgever(s): Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
2016 Kamerbrief Rubbergranulaat in kunstgrasvelden
Uitgever(s): Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
2016 Kamerbrief Voortgangsbrief sport november 2016
Uitgever(s): Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
2015 Kamerbrief Programma Grenzeloos actief
Uitgever(s): Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
2015 Kamerbrief Verslag schriftelijk overleg (vso) inzake vso sport en bewegen in de buurt
Uitgever(s): Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
2015 Kamerbrief Gemeentelijke uitgaven aan sport
Uitgever(s): Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
2015 Is continuering van het gezondheidsbeleid genoeg?
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2015 Rijksbegroting 2016
Uitgever(s): Ministerie van Financiën
2015 Beleidskader sportevenementen
Uitgever(s): Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
2015 Kamerbrief Nieuw programma sportblessurepreventie
Uitgever(s): Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
2015 Kamerbrief Kennis- en innovatieagenda sport
Uitgever(s): Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
2015 Kamerbrief Voortgangsbrief sport
Uitgever(s): Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
2015 Kamerbrief De Nederlandse Sport Raad
Uitgever(s): Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
2014 Rijksbegroting 2015
Uitgever(s): Ministerie van Financiën
2014 Kamerbrief Kennis- en innovatieagenda sport
Uitgever(s): Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
2014 Kamerbrief Hoofdlijnenbrief gehandicaptensportbeleid
Uitgever(s): Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
2014 Kamerbrief Voorgenomen oprichting Stichting Jongeren Op Gezond Gewicht
Uitgever(s): Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
2014 Kamerbrief Voortgang programma Sport en Bewegen in de Buurt
Uitgever(s): Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
2014 Kamerbrief Voortgangsrapportage actieplan 'naar een veiliger sportklimaat'
Uitgever(s): Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
2013 Kamerbrief Agenda voor een Nationaal Programma Preventie
Uitgever(s): Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
2013 Kamerbrief voortgangsrapportage actieplan 'naar een veiliger sportklimaat'
Uitgever(s): Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
2013 Kamerbrief Reactie rapportage Taskforce 'belemmeringen Sport en Bewegen in de Buurt'
Uitgever(s): Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
2013 Kamerbrief Kamervragen over speelnatuur en groene schoolpleinen
Uitgever(s): Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
2013 Veilige beweegvriendelijke schoolpleinen
Uitgever(s): KVLO
2012 K3nn15 ag3nd4
Uitgever(s): Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
2012 Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2013
Uitgever(s):
2012 Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2013
Uitgever(s):
2012 Beleidsagenda 2013
Uitgever(s): Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
2012 Kamerbrief Geweld op sportvelden en voortgang van het programma "naar een veiliger sportklimaat"
Uitgever(s): Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
2012 Kamerbrief Voortgangsrapportage 'naar een veiliger sportklimaat'
Uitgever(s): Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
2012 Kamerbrief Kennisbeleid sport
Uitgever(s): Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
2011 Gezondheid dichtbij
Uitgever(s): Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
2011 Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2012
Uitgever(s):
2011 Kamerbrief Verkennende studies Olympische Spelen
Uitgever(s): Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
2010 Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2011
Uitgever(s):
2010 Beleidsagenda 2011
Uitgever(s): Ministerie van Jeugd en Gezin
2009 Beleidsverslag jeugd & gezin 2008
Uitgever(s): Programmaministerie Jeugd en Gezin
2009 De impact van sport en grote sportevenementen op de maatschappij
Uitgever(s): Arko Sports Media
2009 Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2010
Uitgever(s): Sdu Uitgevers
2009 Kansen voor bewegen en sport in het MBO!
Uitgever(s): KVLO
2008 Startrapportage monitoring en evaluatie van tijd voor sport, samen voor sport en de kracht van sport
Uitgever(s): W.J.H. Mulier Instituut
2008 Kaderstellende afspraken impuls nationaal actieplan sport en bewegen
Uitgever(s): Ministerie van VWS
2008 Beleidsverslag 2007
Uitgever(s): Ministerie van VWS
2008 Toekomstig sportbeleid
Uitgever(s): Sdu Uitgevers
2008 Masterplan arbitrage sportbonden
Uitgever(s): W.J.H. Mulier Instituut
2008 Masterplan arbitrage sportbonden
Uitgever(s): W.J.H. Mulier Instituut
2008 Masterplan arbitrage sportbonden
Uitgever(s): W.J.H. Mulier Instituut
2008 Masterplan arbitrage sportbonden
Uitgever(s): W.J.H. Mulier Instituut
2008 Masterplan arbitrage sportbonden
Uitgever(s): W.J.H. Mulier Instituut
2008 Masterplan arbitrage sportbonden
Uitgever(s): W.J.H. Mulier Instituut
2008 Masterplan arbitrage sportbonden
Uitgever(s): W.J.H. Mulier Instituut
2008 Masterplan arbitrage sportbonden
Uitgever(s): W.J.H. Mulier Instituut
2008 Masterplan arbitrage sportbonden
Uitgever(s): W.J.H. Mulier Instituut
2008 Masterplan arbitrage sportbonden
Uitgever(s): W.J.H. Mulier Instituut
2008 Beleidskader sport, bewegen en onderwijs
Uitgever(s): Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
2008 Een kans voor open doel
Uitgever(s): Ministerie van Buitenlandse Zaken - Ontwikkelingssamenwerking, Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
2008 Stand van zaken Impuls brede scholen, sport en cultuur
Uitgever(s): Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
2008 The power of sport
Uitgever(s): Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
2008 De kracht van sport
Uitgever(s): Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
2008 Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2009
Uitgever(s): Sdu Uitgevers
2007 Samen zorgen voor beter
Uitgever(s): Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
2007 Rijksbegroting 2008
Uitgever(s): SDU
2007 Rijksbegroting 2008
Uitgever(s): Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
2007 Beter (t)huis in de buurt
Uitgever(s): Ministerie voor Wonen, Wijken en Integratie, Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en sport
2007 Evaluatie en monitoring VWS-nota Tijd voor Sport
Uitgever(s): W.J.H. Mulier Instituut
2007 Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2008
Uitgever(s): Sdu Uitgevers
2007 Stand van zaken alliantie school & sport
Uitgever(s): KVLO
2007 De plek van bewegen en sport in het MBO
Uitgever(s): KVLO
2007 NSA of S-NSO: Een kwestie van kiezen!
Uitgever(s): KVLO
2006 De verankering van sport in het Europese recht
Uitgever(s): Vrije Universiteit Amsterdam
2006 Jaarverslag en slotwet ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2005
Uitgever(s): SDU Uitgevers
2006 Best of both worlds
Uitgever(s): Arko Sports Media
2006 Rijksbegroting 2007
Uitgever(s): SDU
2006 Inzichten vanaf de zijlijn, wetenschappelijke coaching van het sportbeleid?
Uitgever(s): Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid
2006 Onderwijs en sport
Uitgever(s): Alliantie School & Sport samen sterker
2006 Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2007
Uitgever(s): Sdu Uitgevers
2005 Verder werken...er is nog een wereld te winnen!
Uitgever(s): Commissie Vrijwilligersbeleid
2005 Het nationaal actieplan 'sport en bewegen' van VWS
Uitgever(s): Isidoro
2005 Naar elke dag sport en bewegen op school
Uitgever(s): W.J.H. Mulierinstituut
2005 Het begrip sport in het Nederlandse recht
Uitgever(s): Vrije Universiteit Amsterdam
2005 Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2006
Uitgever(s): Sdu Uitgevers
2004 Jaarverslag 2003
Uitgever(s): SDU Uitgevers
2004 Jaarbeeld zorg 2003
Uitgever(s): Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
2004 Inschatting effecten van gezondheidsbeleid gericht op bewegen
Uitgever(s): RIVM
2004 Plannen van aanpak van de 12 thema's van operatie JONG
Uitgever(s):
2004 Beleidsagenda 2005
Uitgever(s): Ministerie van VWS
2004 Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2005
Uitgever(s): Sdu Uitgevers
2003 Jaarbeeld zorg 2002
Uitgever(s): Sdu Uitgevers
2003 Rijksbegroting 2004
Uitgever(s): Sdu Uitgevers
2003 Beleidsagenda 2004
Uitgever(s): Sdu Uitgevers
2003 Kennis, innovatie, meedoen
Uitgever(s): SDU Uitgevers
2003 Langer gezond leven
Uitgever(s): Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
2003 Proeve van de jeugdagenda
Uitgever(s): Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
2003 Evaluatie nota Goud voor Groen
Uitgever(s): Stichting Recreatie
2002 Zorgnota 2003
Uitgever(s): Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
2002 Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2003
Uitgever(s): Sdu Uitgevers
2002 Laten we wel zijn
Uitgever(s): Walburg Pers
2002 Van beleidsbegroting tot beleidsverantwoording
Uitgever(s): Katholieke Universiteit Brabant
2001 Jaarbericht 2000
Uitgever(s): Bureau NDM
2000 Convenant op het gebied van energie en milieu voor zwembaden, sporthallen en kunstijsbanen
Uitgever(s):
1999 Goud voor groen
Uitgever(s): Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
1999 Werken aan sociale kwaliteit
Uitgever(s): Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
1999 Kansen voor topsport
Uitgever(s): Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
1998 De terugblik
Uitgever(s): Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Directie S
1998 Sport-werk in uitvoering
Uitgever(s): Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Directie Sport
1998 Talentontwikkeling
Uitgever(s): Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
1997 Coach the coaches
Uitgever(s): Frank van Eekeren
1996 Rijksbegroting 1996
Uitgever(s): Sdu Uitgeverij
1992 Wetenschappelijk sportonderzoek in Nederland 1988 t/m 1990
Uitgever(s): Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur (WVC)
z.j. Sport en Bewegen in de Buurt
Uitgever(s): Projectbureau Sport en Bewegen in de Buurt
z.j. Sport en bewegen in de buurt (film)
Uitgever(s): Projectbureau Sport en Bewegen in de Buurt