Visie & Beleidsplein

U zoekt op "multiculturele samenleving" in trefwoorden binnen alle publicaties

1. Zoek binnenZoek binnen alle publicaties

Meerdere komma gescheiden waarden mogelijk bijv: 'voetbal, utrecht'

Specifiek


Type medium2. Filter resultaten

73 resultaten gevonden

Klik op jaar of titel om te sorteren.
  • Reset filters

Resultaten

Jaar:
Download: Titel:
2020 ‘Onze vereniging staat open voor iedereen’
Uitgever(s): Mulier Instituut
2019 Do birds of a feather play football together? A study on ethnic segregation in Dutch amateur football
Uitgever(s): Taylor & Francis online
2019 Racisme, sociale kramp en innerlijke drijfkrachten in het betaald voetbal
Uitgever(s): Be.People, Mulier Instituut, Erasmus Universiteit Rotterdam
2017 A post-multicultural mindset?
Uitgever(s): Universiteit van Amsterdam
2016 Jongeren van radicaliseren tot weerbaarheid
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport
2015 Courtdansers
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2015 Because we are all equal when doing sports
Uitgever(s): Tilburg University
2015 De invloed van de multiculturele competentie van de manager op de safety performance van multiculturele teams
Uitgever(s): Radboud Universiteit
2014 Social inequalities in young children's sports participation and outdoor play
Uitgever(s):
2013 Bewegen zonder grenzen
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2013 Tips in omgaan met kinderen uit verschillende culturen
Uitgever(s): KVLO
2013 Omgaan met mensen uit verschillende culturen
Uitgever(s): KVLO
2011 Voorbij de interculturele paradox
Uitgever(s): Evelien van Asperen
2011 Living together in multi-ethnic neighbourhoods
Uitgever(s): Wageningen Academic Publishers
2011 Do all children have places to be active?
Uitgever(s): Robert Wood Johnson Foundation
2010 Maakt de buurt verschil?
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2010 Sport facing the test of cultural diversity
Uitgever(s): Counsil of Europe
2010 Bruggen slaan in het bewegingsonderwijs: een boeiend proces!
Uitgever(s): KVLO
2010 Hoofdstuk 11 : De medaille heeft twee kanten
Uitgever(s):
2009 Praktijkkennis van docenten bewegingsonderwijs die lesgeven aan multiculturele klassen
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2009 Werken in Rotterdam als vakleerkracht Lekker Fit! en coördinator schoolsport - vereniging
Uitgever(s): KVLO
2009 De multiculturele klas
Uitgever(s): KVLO
2009 Bewegingsonderwijs in multiculturele klassen
Uitgever(s): KVLO
2008 Club zoekt kleur!
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2008 Allemaal anders
Uitgever(s): Forum
2008 Jongeren in Nederland
Uitgever(s): Forum
2008 De lat steeds hoger
Uitgever(s): Koninklijke Van Gorucm
2008 Leefstijl en bewegen in de eerste lijn
Uitgever(s): De Nieuwe Praktijk, KNGF, LHV, NVD, NHG en VvOCM
2008 Thuiswedstrijd in een vreemd land
Uitgever(s): Utrecht University
2008 De kracht van bewegen in een multiculturele samenleving
Uitgever(s): KVLO
2008 De regisseurs van multiculturele klassen
Uitgever(s): KVLO
2007 Het land van aankomst
Uitgever(s): De bezige bij
2006 Kleur in sport
Uitgever(s): Verwey-Jonker Instituut
2006 Promoting physical activity in a low-income multiethnic district
Uitgever(s): Norwegian School of Sport Sciences
2006 Diversiteit in opvoeding en ontwikkeling
Uitgever(s): Aksant
2006 Woordenboek wat bedoelen we eigenlijk?
Uitgever(s): Landelijk Bureau ter bestrijding van Rassendiscriminatie (LBR)
2005 Enquêteonderzoek onder allochtonen
Uitgever(s): Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
2004 Gezond leven spel
Uitgever(s): NIGZ
2004 Sport and multi-cultural dialogue
Uitgever(s):
2002 Etnische sportclub?
Uitgever(s): Team Project Erasmus 2001
2002 Symposium ''samen leren leven''
Uitgever(s): SLO
2002 Management van diversiteit in arbeidsorganisaties
Uitgever(s): Uitgeverij Lemma
2001 Hard gras
Uitgever(s): L.J. Veen
2000 Sterk in eigen kring
Uitgever(s): NIZW
2000 Beleidssuggesties etnische tweedeling in de sport
Uitgever(s): Diopter-Janssens & Van Bottenburg bv
2000 Sport zonder grenzen
Uitgever(s): Diopter-Janssens & Van Bottenburg bv
2000 Interculturalisatie
Uitgever(s): Centrum voor Beleid en Management, Universiteit Utrecht
2000 Jaarboek van de multiculturele samenleving
Uitgever(s): Forum, Instituut voor Multiculturele Ontwikkeling
1999 Sport en bewegen in Nederland
Uitgever(s): NOC*NSF en Nederlands Centrum Buitenlanders
1999 Sport en bewegen in Nederland
Uitgever(s): NOC*NSF, Nederlands Centrum voor Buitenlanders
1999 Turkse organisaties in Nederland
Uitgever(s): Het Spinhuis
1999 RMO advies 9
Uitgever(s): Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling, Sdu Uitgevers
1999 Voorbij multiculturalisatie
Uitgever(s):
1999 Samen in de wijk
Uitgever(s): Forum
1997 Het belang van derden
Uitgever(s): Dr. Gradus Hendriks Stichting
1996 Tweedeling in perspectief
Uitgever(s): Sdu Uitgevers
1996 Kleur van de school
Uitgever(s): Bohn Stafleu Van Loghum
1996 Communicatie met etnische minderheden
Uitgever(s): Bohn Stafleu van Loghum
1995 Veelkleurig organiseren
Uitgever(s): Boom, sVM
1995 Ik heb niks tegen Nederlanders
Uitgever(s): Prometheus
1995 Allochtonen
Uitgever(s): Dick Countinho
1995 Samen sporten
Uitgever(s): Centraal orgaan opvang asielzoekers
1994 L'Europe contre la discrimination
Uitgever(s): Stichting Internationaal Symposium Straatsburg
1993 Leven in een nieuw land
Uitgever(s): Jan van Arkel
1993 Multi-cultureel en multi-etnisch samenleven
Uitgever(s): De Expeditie
1993 Binnen de grenzen
Uitgever(s): De Tijdstroom
1992 Marokkaanse tienermeisjes
Uitgever(s): Jan van Arkel
1989 De eerste neger
Uitgever(s): Het wereldvenster
1981 Samen leven in verscheidenheid
Uitgever(s): Nederlandse Maatschappij voor Nijverheid en Handel
1979 Marokkaanse gezinnen in Nederland
Uitgever(s): Samson
1979 Turkse en Marokkaanse kinderen
Uitgever(s): Nederlands Centrum Buitenlanders
z.j. Sport and multiculturalism (lot 3)
Uitgever(s): PMP, Loughborough University