Visie & Beleidsplein

U zoekt op "opvang" in trefwoorden binnen alle publicaties

1. Zoek binnenZoek binnen alle publicaties

Meerdere komma gescheiden waarden mogelijk bijv: 'voetbal, utrecht'

Specifiek


Type medium2. Filter resultaten

116 resultaten gevonden

Klik op jaar of titel om te sorteren.
  • Reset filters

Resultaten

Jaar:
Download: Titel:
2021 Development of Australian physical activity and screen time guidelines for outside school hours care
Uitgever(s): BMC
2021 The development, implementation and evaluation of an integrated overweight prevention approach for pre-schoolers : SuperFIT
Uitgever(s): Ilona van de Kolk
2021 Vier jaar Gezonde Kinderopvang (2017-2020)
Uitgever(s): Gezonde Kinderopvang
2021 Een kansrijke start voor alle kinderen
Uitgever(s): Sociaal-Economische Raad (SER)
2020 Stappenplan werken aan Gezonde Kinderopvang
Uitgever(s): Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), Voedingscentrum
2020 Rondje langs de velden I
Uitgever(s): NLsportraad
2020 Buurtsportcoach
Uitgever(s): Vereniging Sport en Gemeenten (VSG)
2019 Van jongs af aan vaardig in bewegen
Uitgever(s): Mulier Instituut
2019 Gemeenschappelijke werkzame elementen [WE] van sport- en beweeginterventies voor 0-4 jarigen in de kinderopvang
Uitgever(s): Rico Moorman
2019 Gebruik bewezen programma's
Uitgever(s): BSL
2019 Vroeg begonnen is vroeg gewonnen!
Uitgever(s): Uitgeverij SWP
2018 Ondersteunen van een gezonde leefstijl van jonge kinderen in de kinderopvang
Uitgever(s): Lectoraat Gewichtsmanagement Hogeschool van Amsterdam
2017 Een gezonde start
Uitgever(s): Voedingscentrum
2017 Tijd om door te pakken in de samenwerking tussen onderwijs en kinderopvang
Uitgever(s): Taskforce samenwerking onderwijs en kinderopvang
2017 Een gezonde kinderopvang in de praktijk
Uitgever(s): Gezonde Kinderopvang
2016 Werkboek voor de buurtsportcoach
Uitgever(s): Jan Luiting Fonds
2015 Goed voorbeeld: ​sport TSO ‘t Ven in Veghel
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2015 Topscore Amsterdam
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2015 Samenvatting onderzoek Playing for Success 2013/2014
Uitgever(s): Verwey-Jonker Instituut
2015 “Unieke samenwerking voor de kinderopvang”
Uitgever(s): Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN)
2014 Analyse maatschappelijk rendement Playing for Success
Uitgever(s): Verwey-Jonker Instituut
2014 The next step in health behavior research
Uitgever(s):
2013 Sport en bewegen in de opvang
Uitgever(s): Verwey-Jonker Instituut
2013 Meedoen
Uitgever(s): Federatie Opvang
2013 De spin in het web van bewegen en sport in en rondom de school
Uitgever(s): KVLO
2013 Ouders en professionals over de activiteiten van ouderbetrokkenheid bij naschools onderwijsprogramma Playing for Success
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2013 Het recht op blauwe plekken
Uitgever(s): KVLO
2012 Opvoeden samen met de buurt
Uitgever(s): DSP-groep BV
2012 10 adviezen
Uitgever(s): Werkgroep Onderwijs Kinderopvang (WOK), Andere Tijden in onderwijs en opvang
2012 Physical activity promotion in the preschool years
Uitgever(s):
2012 Physical activity during school recess
Uitgever(s): American College of Preventive Medicine
2012 Buitenspelen in het zonnetje
Uitgever(s): ThiemeMeulenhoff
2012 Pedagogische kwaliteit van buitenschoolse opvang in Nederland
Uitgever(s): Kohnstamm Instituut
2011 Van de wetenschap, voor de praktijk
Uitgever(s): Expertisecentrum Ontwikkeling, Opvang en Onderwijs voor 0-12 jarigen (EC O3)
2011 Ruimten maken voor vier tot twaalf
Uitgever(s): Uitgeverij SWP
2011 Kinderopvang in Nederland 2011
Uitgever(s): Buitenhek management & consult
2011 Schooltennis
Uitgever(s): Koninklijke Nederlandse Lawn Tennis Bond (KNLTB)
2011 WhoZnext-junior
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2011 Uitkomsten nulmeting sport en bewegen bij opvanginstellingen, onderdeel van het programma Meedoen van de Federatie Opvang
Uitgever(s): Verwey-Jonker Instituut
2011 Uitkomsten tussenmeting sport en bewegen bij opvanginstellingen, onderdeel van het programma Meedoen van de Federatie Opvang
Uitgever(s): Verwey-Jonker Instituut
2011 Combinatiefuncties; de brug tussen opvang en onderwijs?
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2010 Handreiking huisvesting BSO sportaccommodaties
Uitgever(s): Netwerkbureau Kinderopvang
2010 Monitor onder professionals in het werkveld van sport en bewegen
Uitgever(s): TNO Preventie en Gezondheid
2010 Tijd op orde?
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2010 Komt tijd, komt raad?
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2010 Sport en kinderopvang
Uitgever(s): Netwerkbureau Kinderopvang, Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2010 De invloed van het kinderdagverblijf op voeding en beweging
Uitgever(s):
2010 Zet in op beweging met ons aanbod voor opvang en onderwijs
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2010 Sporten na school
Uitgever(s): Fontys Sporthogeschool
2010 Het ontwerpen van een naschools sportaanbod
Uitgever(s): KVLO
2009 Leren zwemmen...
Uitgever(s): Vereniging Sport en Gemeenten (VSG)
2009 Pedagogische kader kindercentra 0-4 jaar
Uitgever(s): Elsevier gezondheidszorg
2008 Chillen, skaten, gamen
Uitgever(s): SCO-Kohnstamm Instituut
2008 School met vijf o's
Uitgever(s): Nederlands Jeugdinstituut (NJi), Uitgeverij SWP
2008 Groei van kinderopvang
Uitgever(s): Research voor beleid
2008 De school bestuurd
Uitgever(s): SCP : Sociaal en Cultureel Planbureau
2008 Groene kinderopvang
Uitgever(s): Alterra Wageningen
2008 De naschoolse opvang van de Mytylschool Tilburg in het bewegingsperspectief, gekoppeld aan de 'BOS-driehoek' en de 'Alliantie School en Sport'
Uitgever(s): Fontys Sporthogeschool
2007 Liefst zoals thuis
Uitgever(s): Sociaal cultureel Planbureau (SCP)
2007 Verslag studiereis
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2007 Veel geluk in 2007
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2007 Slimme en creatieve huisvesting voor buitenschoolse opvang
Uitgever(s): Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
2007 Info buitenschoolse opvang, brede school en dagarrangementen 2007
Uitgever(s): Stade Advies bv, Elsevier Overheid
2007 Buitenschoolse opvang voor kinderen met een beperking
Uitgever(s): Sardes, CED-Groep
2007 Wat gaan we doen?
Uitgever(s): Elsevier gezondheidszorg
2006 Gebouwen voor kinderopvang onder de loep
Uitgever(s): Uitgeverij Thoth
2006 Een vertrouwd adres
Uitgever(s): Laila Faulk
2006 Sturingsadvies deel 2
Uitgever(s): Projectbureau Operatie Jong
2006 Bent u al klaar voor de toekomst?
Uitgever(s): NIZW
2006 Hoe het werkt met kinderen
Uitgever(s): Sociaal Cultureel Planbureau (SCP)
2006 Kantoortijdenschool Bikube in Hoofddorp
Uitgever(s): NIZW Jeugd
2005 Aan (de) slag met sporten in de BSO
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2005 Gezichten van multifunctionaliteit op het platteland
Uitgever(s): NIZW en LCO
2005 Verantwoorde kinderopvang bereik je samen
Uitgever(s): Gemeente Maassluis
2005 Rol kinderopvang in de preventie van bewegingsarmoede en ongezonde voeding bij 0-4 jarigen
Uitgever(s): TNO Bewegen en gezondheid
2005 Klaar voor de toekomst
Uitgever(s): NIZW
2004 De kwaliteit van de Nederlandse kinderopvang
Uitgever(s): Uitgeverij Boom
2004 Sport gelijk na school
Uitgever(s): Huis voor de sport Limburg
2004 Sport en kinderopvang
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2004 Eindrapport sport en kinderopvang, 2e tranche
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2003 Brood op school
Uitgever(s): DSP-groep BV
2003 Kinderopvangonderzoek
Uitgever(s): Kinderopvangonderzoek, Leerstoel Kinderopvang
2003 De sportnso
Uitgever(s): Pedagogiek Universiteit Utrecht
2002 Talent in actie
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn (NIZW)
2002 Sport en bewegen op school
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2002 Tienercentra in beweging!
Uitgever(s): NIZW
2002 Sport en kinderopvang
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2002 NISB in de media
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2002 Advies van de commissie dagarrangementen
Uitgever(s): Commissie Dagarrangementen, Projectbureau Dagindeling
2002 Van sportparticipatie naar ledenbinding
Uitgever(s): NOC*NSF
2002 Buitengewoon
Uitgever(s): SOM onderwijs- en milieuprojecten
2001 Internationale good practices in Europa en de VS
Uitgever(s): NIZW
2001 Programma kunst en cultuur en sport en bewegen
Uitgever(s): Expertisepunt brede school, NIZW
2001 De vraag naar kinderopvang
Uitgever(s): Sociaal cultureel Planbureau
2001 Aansprekend opvoeden
Uitgever(s): Raad voor de Maatschappelijke Ontwikkeling (RMO)
2000 Programma kunst en cultuur en sport en bewegen, verslag schooljaar 1999/2000
Uitgever(s): Expertisepunt brede school, NIZW
2000 Programma kunst en cultuur en sport en bewegen, bijlagen bij verslag schooljaar 1999/2000
Uitgever(s): Expertisepunt brede school, NIZW
1999 Actief na school
Uitgever(s): NIZW
1999 Buiten school
Uitgever(s): PON: Instituut voor advies, onderzoek en ontwikkeling in Noord-Brabant
1999 Bijscholingscursus buitenschoolse opvang
Uitgever(s): NIZW
1999 4 + 2 = 7
Uitgever(s): Sociaal en cultureel Planbureau (SCP)
1998 Samenwerken aan opvang buiten schooltijd
Uitgever(s): Van Gorcum
1998 Bewegen, spelen, ontdekken
Uitgever(s): Bohn Stafleu van Loghum
1997 Spelerlei 1
Uitgever(s): De Tijdstroom
1997 Speel spul
Uitgever(s): Bohn Stafleu van Loghum
1996 Bofferds!
Uitgever(s): IMCO
1996 Wacht maar af totdat ik koning ben
Uitgever(s): IMCO
1996 Een voorzet op maat
Uitgever(s): NOC*NSF
1996 Kinderopvang bij NOC*NSF
Uitgever(s): NOC*NSF
z.j. Brancheorganisatie Kinderopvang
Uitgever(s): Branchevereniging Ondernemers in de Kinderopvang
z.j. Pedagogisch kader kindercentra 4-13 jaar per hoofdstuk
Uitgever(s): Bureau Kwaliteit Kinderopvang, BKK Utrecht
z.j. Sportronde
Uitgever(s): Een Slingertouw
z.j. Handboek generatietuin
Uitgever(s): Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, Gemeente Den Haag, Milieu-educatie, Kinderopvang 2Samen, Saffier - de Residentiegroep
z.j. Opvoeden samen met de buurt
Uitgever(s): DSP Groep BV
z.j. Met spel en sport kun je veel winnen
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)