Akkoord voor regeling specifieke uitkering sport

Vereniging Sport en Gemeenten en VNG hebben met de ministeries van VWS en Financiƫn een akkoord bereikt over de wijze waarop aan gemeenten gelieerde sportbedrijven gecompenseerd kunnen worden voor het btw-nadeel dat zij leiden door de verruiming van de sportvrijstelling in de Wet omzetbelasting.

Kern van de afspraken is dat gemeenten ruimte krijgen om het nadeel van sportbedrijven te compenseren binnen de mogelijkheden van de specifieke uitkering sport (SPUK). De termijn voor het indienen van de specifieke uitkering sport (SPUK) wordt vanwege de gemaakte afspraken verschoven naar (uiterlijk) 31 mei 2019.

Vereniging Sport en Gemeenten en VNG hebben de afgelopen maanden gepleit voor een oplossing voor dit probleem. In de bijlagen vindt u de gemaakte afspraken. Wij verzoeken u dit bericht te delen met andere relevante interne afdelingen en uitvoeringsorganisaties i.c. lokale sportbedrijven.

UPDATE akkoord gemeenten SPUK-akkoord en Sportbedrijven 08042019

Bijlage QenA Gemeenten en Sportbedrijven 05042019

Geplaatst op: 8 april 2019