VSG pleit voor uitzondering voor synthetische infill kunstgrasvelden bij EU

Vereniging Sport en Gemeenten heeft een reactie ingediend op een openbare raadpleging van het Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA), een agentschap van de Europese Unie.

De openbare raadpleging gaat over een voorgenomen restrictie op microplastics (https://echa.europa.eu/nl/restrictions-under-consideration/-/substance-rev/22921/term).

Rubber- en synthetische infill dat wordt toegevoegd aan kunstgrasvelden (hoofdzakelijk voor voetbal) valt ook onder de reikwijdte van de voorgenomen restrictie. Met de openbare raadpleging wil ECHA informatie ophalen over de impact van de voorgenomen beperking om een advies voor te bereiden voor de Europese Commissie. Dit advies wordt opgesteld na de deadline van 20 september en wordt door de commissie in behandeling genomen in maart 2020. In september 2020 wordt een besluit genomen.

In het voor sport én gemeenten meest ongunstige scenario wordt vanaf 2022 het gebruik van synthetische infill aan banden gelegd. Bestaande velden kunnen daardoor niet meer worden aangevuld en uiteindelijk niet meer worden gebruikt.

Ook de keuze voor nieuwe infill-velden zal drastisch worden beperkt en dit zal consequenties hebben voor kwaliteit, prijs en prijs/kwaliteit. Volledig gelijkwaardige alternatieven voor bijvoorbeeld SBR of TPE zijn immers nog niet op de markt.

In de reactie geven we aan wat de impact van de maatregel voor gemeenten, sport en samenleving is. Kort samengevat luidt deze: ‘No pitch, no sport, no benefits!’

Ook andere partijen in Nederland, zoals de KNVB, bereiden een reactie voor. De eerste termijn om te reageren eindigt 20 mei 2019. In de volgende consultatieronde gaat VSG samen met partners kijken of een gezamenlijke reactie kan worden ingediend om het belang van het voortbestaan van synthetische infill-velden extra te benadrukken. Ook zal nogmaals worden aangeven dat de sportsector samen met producenten, leveranciers, beheerders/eigenaren en sportbonden volop bezig zijn met maatregelen die milieu-effecten minimaliseren en het ontwikkelen van goede alternatieven (zoals non-infill velden). Hiermee hopen we een uitzondering op de beperking te bereiken, of een ruime tijdelijke vrijstelling. Een vrijstelling die de sector de kans geeft om alternatieven te ontwikkelen en die gemeenten de ruimte geeft om binnen de geplande termijn hun velden af te kunnen schrijven.

De reacties van VSG én de KNVB zijn te raadplegen in ons onlinedossier kunstgras en milieu.


Geplaatst op: 21 mei 2019