Zwembaden willen klimaatneutraal worden, maar hoe en wanneer?

VSG en Stichting Stimular hebben in mei 2017 zwembadmanagers geënquêteerd over klimaatneutrale bedrijfsvoering. Zwembaden blijken klimaatverandering belangrijk te vinden en zich verantwoordelijk te voelen om het tegen te gaan. De meesten verwachten in ieder geval over twintig jaar klimaatneutraal te zijn. Aan de andere kant hebben de meeste zwembaden geen inzicht in hun CO2-footprint en is het drastisch terugdringen van broeikasgassen nog nauwelijks geïntegreerd in de bedrijfsvoering en plannen.

VSG en Stimular verwachten dat het gunstig is voor zwembaden als ze nu al voorsorteren op klimaatneutraal ondernemen. Dat sluit ook aan op de klimaatdoelen van gemeenten en het rijk. Daarom onderzochten ze via een enquête hoe betrokken zwembaden zijn bij klimaatneutraal ondernemen. In de enquête werd ook gevraagd naar de grootste voordelen en belemmeringen van CO2-reductie voor zwembaden en welke CO2-reducerende maatregelen zwembaden al hebben genomen en zouden willen nemen.

Klimaatneutraal zit tussen de oren maar vertaalt nog lang niet altijd in handelen

De resultaten van de enquête zijn samengevat in een artikel. Een paar belangrijke conclusies zijn:

  • iedereen kent het begrip klimaatneutraal; driekwart weet ook dat gemeenten hebben afgesproken dat in 2050 het maatschappelijk vastgoed bijna klimaatneutraal (CO2-uitstoot 95% lager) moet zijn;
  • slechts een kwart van de deelnemers monitort zijn CO2-uitstoot;
  • energie-/klimaatafspraken tussen zwembaden en gemeenten gaan meestal over maatregelen. Slechts enkelen hebben kwantitatieve afspraken over de jaarlijkse CO2-uitstoot van het zwembad;
  • klimaatneutraal ondernemen zal een grote vlucht nemen als klimaatmaatregelen geld mogen kosten en/of zich sneller terugverdienen. De lange terugverdientijd en benodigde investeringen vindt men de belangrijkste belemmeringen om klimaatneutraal te gaan ondernemen;
  • veel zwembaden zien nog wel (veel) mogelijkheden om energiebesparing te realiseren maar hebben geen beeld van in hoeverre ze daarmee CO2-neutraal kunnen worden. 

Benieuwd naar alle resultaten? Download dan de uitkomsten van het onderzoek naar klimaatneutrale zwembaden.

Op zoek naar verdiepende kennis om uw ambities op het vlak van duurzaamheid te verwerkelijken? Kom dan op 7 september naar de kennisdag sport en duurzaamheid in Apeldoorn. Bekijk het programma en meld u aan.

Meer weten?

Neem voor meer informatie contact op met Rick Brounen, beleidsadviseur sport bij VSG:

E-mail: r.brounen@sportengemeenten.nl

Tel: 070-3738055
Mobiel: 06-83565774

Geplaatst op: 28 augustus 2017