Zwembadsector komt met slotverklaring over veiligheid

Tijdens het Nationaal Zwembadcongres - op 22 en 23 november in Amersfoort - ging de zwembadsector met elkaar in gesprek over het thema veiligheid. Dit heeft geleid tot de gezamenlijke Slotverklaring Veiligheid Zwembaden. Hierin spreekt de sector uit diverse zaken op te pakken die veilig zwemplezier garanderen en ten goede komen.

Het Nationaal Zwembadcongres 2017 stond dit jaar in het teken van veiligheid. De sector ging onderling in gesprek, onder andere tijdens Open Space sessies. Unaniem spraken de deelnemers uit dat ze constateren dat vele miljoenen bezoekers met plezier zwembaden bezoeken. Tegelijkertijd zijn er de laatste jaren incidenten geweest van uiteenlopende aard en met maatschappelijke impact die het zwemplezier kunnen bedreigen.

De zwembadsector heeft de nodige kennis en expertise in huis om incidenten tot een minimum te beperken. Deze dient nu echter optimaal ontsloten en proactief ingezet worden.

Bekijk de uitgebreide Slotverklaring Veiligheid Zwembaden.


Geplaatst op: 23 november 2017