Beleidsreactie op advies ‘Plezier in Bewegen’

Minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) komt mede namens het ministerie van VWS met een beleidsreactie op het advies 'Plezier in Bewegen'.

Onlangs brachten de Onderwijsraad, de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) en de NLSportraad het advies ‘Plezier in Bewegen’ uit. In een Kamerbrief geeft minister Slob mede namens de minister van OCW en de minister voor Medische Zorg en Sport zijn reactie op dit adviesrapport. De minister geeft aan zeker aanknopingspunten te zien om kinderen op en rond de school meer te laten bewegen en onderkent het door de raden gesignaleerde probleem: veel kinderen bewegen op dit moment te weinig, waarmee risico’s op overgewicht en motorische achterstand toenemen.

Lees de Kamerbrief met beleidsreactie op advies ‘Plezier in Bewegen’.

Geplaatst op: 31 januari 2019