Ambities

Gemeenten die vragen hebben op het gebied van sport en bewegen kunnen bij VSG terecht.

VSG is er voor alle gemeenten

Voor en door gemeenten die lid zijn én voor en door gemeenten die geen lid zijn. Voor en door grote, middelgrote en kleine gemeenten. Gemeenten die vragen hebben op het gebied van sport en bewegen, of dit nu beleid(sontwikkeling) of accommodaties betreft, kunnen bij VSG terecht.

VSG is zichtbaar én dichtbij

VSG is voor alle gemeenten op laagdrempelige wijze toegankelijk en bereikbaar. Zowel het bestuur als de VSG-medewerkers. In de vorm van persoonlijk contact, maar ook tijdens digitale ontmoetingen.

VSG is dé gesprekspartner namens gemeenten

Gemeenten zijn voor de rijksoverheid, de georganiseerde sportsector en vele landelijke partijen en organisaties een partner om tot beleids- en activiteitenuitvoering te kunnen komen. VSG is dé intermediair namens gemeenten en strategisch gepositioneerd in het centrum van dit krachtenveld.

Het VSG-netwerk is landelijk erkend en gewaardeerd als kennisplatform

VSG beschikt over een netwerk dat is samengesteld uit overheden, non-profit organisaties en bedrijfspartners. De kennis, ervaring en innovatieve ontwikkelingen die vanuit dit netwerk worden gegenereerd is kwalitatief hoogwaardig, praktisch toepasbaar en vooruitstrevend.

VSG is dé poortwachter voor het ontsluiten van betrouwbare en actuele kennis en informatie

VSG ontsluit en verstrekt betrouwbare en actuele kennis en informatie. Alle gemeenten kunnen met vragen over sport en bewegen terecht bij VSG. Ook werken kennisorganisaties, kennisinstituten en bedrijven met VSG samen om kennis en informatie op het gebied van sport en bewegen aan gemeenten beschikbaar te stellen.