Wie zijn wij

Vereniging Sport en Gemeenten ondersteunt gemeenten bij de integrale vormgeving, ontwikkeling en uitvoering van sportbeleid en accommodatievraagstukken.

Als landelijk platform doet VSG dit door:

  • gemeentelijke belangen te behartigen en in te brengen bij de rijksoverheid, de georganiseerde sport en andere landelijke partners;
  • een laagdrempelig, rijk geschakeerd en actief netwerk aan te bieden. Gemeenten kunnen elkaar en andere deskundigen op het gebied van sport en bewegen ontmoeten en informatie en kennis uitwisselen;
  • algemene en innovatieve kennis en informatie over sport en bewegen te bevorderen, ontwikkelen en ontsluiten;
  • ondersteuning bij de integrale vormgeving, ontwikkeling en uitvoering van sport en beweegbeleid en accommodatievraagstukken te bieden.

Vereniging Sport en Gemeenten is een landelijke organisatie, gevestigd in Den Haag.

De VSG-organisatie bestaat uit een landelijk bestuur, de platforms VSG-Noord, VSG-Oost, VSG-Zuid en VSG-West en de daarbij behorende en 27 regio’s met als uitvoerend orgaan het bureau van VSG.

De leden van VSG bestaan uit gemeenten en bedrijfspartners.

Wat doet Vereniging Sport en Gemeenten?

logo-vereniging-sport-gemeeenten

Waar bent u naar op zoek?