Wie zijn wij

Vereniging Sport en Gemeenten ondersteunt gemeenten bij de integrale vormgeving, ontwikkeling en uitvoering van sportbeleid en accommodatievraagstukken.

Als landelijk platform doet VSG dit door:

  • gemeentelijke belangen te behartigen en in te brengen bij de rijksoverheid, de georganiseerde sport en andere landelijke partners;
  • een laagdrempelig, rijk geschakeerd en actief netwerk aan te bieden. Gemeenten kunnen elkaar en andere deskundigen op het gebied van sport en bewegen ontmoeten en informatie en kennis uitwisselen;
  • algemene en innovatieve kennis en informatie over sport en bewegen te bevorderen, ontwikkelen en ontsluiten;
  • ondersteuning bij de integrale vormgeving, ontwikkeling en uitvoering van sport en beweegbeleid en accommodatievraagstukken te bieden.

Vereniging Sport en Gemeenten is een landelijke organisatie, gevestigd in Den Haag.

De VSG-organisatie bestaat uit een landelijk bestuur, de platforms VSG-Noord, VSG-Oost, VSG-Zuid en VSG-West en de daarbij behorende en 27 regio’s met als uitvoerend orgaan het bureau van VSG.

De leden van VSG bestaan uit gemeenten en bedrijfspartners.

Waar bent u naar op zoek?