Bestuur

Het landelijk bestuur van Vereniging Sport en Gemeenten bestaat uit:

Lucas Bolsius(voorzitter), burgemeester gemeente Amersfoort


Eric van Oosterhoutburgemeester gemeente Emmen

Ronald van Ombergen, (penningmeester) directeur Sportbedrijf Rotterdam

Jeroen Geurts, adviseur en voorzitter VSG-commissie Bedrijven


Marjon van Vilsterenadviseur en voorzitter VSG-commissie Zwembaden


Corniel Groenen, adviseur en voorzitter VSG-commissie Sport