Bestuur

Het landelijk bestuur van Vereniging Sport en Gemeenten bestaat uit:

Lucas Bolsius, voorzitter, burgemeester gemeente Amersfoort

VSG-voorzitter Lucas Bolsius is burgemeester van Amersfoort sinds 31 augustus 2010. Voor hij in 2010 in Amersfoort begon, was de CDA’er wethouder (2002-2010) en raadslid (1998-2002) in Rotterdam en lid van provinciale staten van Zuid-Holland (1995-1998).

Hanne van Aart, vice voorzitter, burgemeester gemeente Loon op Zand

Hanne van Aart, bij haar benoeming in Loon op Zand vier jaar geleden de jongste burgemeester van Nederland, heeft een passie voor sport en veel kennis van sportbeleid. Van 2014 tot 2017 was Van Aart wethouder Sport in Heusden. Voor haar benoeming tot vice voorzitter was zij voorzitter van Platform-Zuid van VSG.

Ronald van Ombergen, penningmeester, directeur Sportbedrijf Rotterdam

Ronald van Ombergen is directeur van Sportbedrijf Rotterdam. Daarnaast is hij sinds 2019 vicevoorzitter van de Koninklijke Nederlandse Zwembond, sinds 2021 bestuurslid en penningmeester van VSG en sinds januari 2022 bestuurslid van de Nationale Raad Zwemveiligheid.

Sybrig Sijtsma, wethouder gemeente Heerenveen

Sybrig Sijtsma is wethouder Sport in Heerenveen sinds juli 2022. Daarvoor was zij in diezelfde gemeente vier jaar raadslid voor de PvdA. Voordat ze raadslid werd, deed ze als afdelingshoofd sociaal domein in de gemeente Weststellingwerf veel ervaring op met een integraal sportbeleid.

Gerben van Duijn, wethouder gemeente Kaag en Braassem

Gerben van Duin is na de laatste gemeenteraadverkiezingen aangesteld als wethouder Sport in de gemeente Kaag en Braassem. Daarvoor was hij 17 jaar wethouder Sport in Noordwijk en schreef hij namens VNG mee aan het Nationaal Sportakkoord. Ook leverde hij een bijdrage aan het Nationaal Preventieakkoord, waarin afspraken staan die moeten leiden tot gezondere Nederlanders door roken, problematisch alcoholgebruik en overgewicht terug te dringen.

Hilbert Bredemeijer, wethouder gemeente Den Haag

Hilbert Bredemeijer is wethouder Onderwijs, Jeugd en Sport van Den Haag. Namens de stad Den Haag is hij nu ruim drie jaar wethouder van Sport, met focus op de verenigingen en het bijbehorende verenigingsleven. Sportstimulering over de volle breedte is waar hij op inzet en de vele, vooral water- en strand-, evenementen in zijn stad ondersteunen hier behoorlijk bij. Hilbert is 39 en is persoonlijk ook sportief erg actief, onder andere als marathonloper. Voor de Haagse regio is Bredemeijer het gezicht van zijn partij CDA.

Den Haag investeert in topsport en zeker in topsporttalent, maar kijkt ook elke dag naar het belang van breedtesport. Bredemeijer probeert waar mogelijk altijd de koppeling te maken tussen beiden en topsporters als inspiratie in te zetten voor alle bewegers in de stad Den Haag. Sportcampus Zuiderpark is het juweeltje waar sinds een aantal jaren alles bij elkaar komt: topsport, breedtesport en twee grote sportopleidingen, een voorbeeld voor velen. En het meest recente coalitieakkoord van Den Haag benadrukt dat de stad alleen kan groeien als sport meegroeit, dus is er budget bedongen voor nieuwe, en uitbreiding van, sportaccommodaties.

Jeroen Geurts, adviseur en voorzitter VSG-commissie Bedrijven

Jeroen Geurts is Commercieel directeur – bestuurder van Schutte bouw & ontwikkeling. Hij is bestuurslid van VSG als voorzitter van de bedrijven Commissie.

Marjon van Vilsteren, adviseur en voorzitter VSG-commissie Zwembaden

Marjon van Vilsteren is directeur/bestuurder van de NV SRO/ Raad van Advies Cios Haarlem en member of SER Topvrouwen. Ze is bestuurslid als voorzitter van de VSG-commissie Zwembaden.

Corniel Groenen, adviseur en voorzitter VSG-commissie Sport

Corniel Groenen is afdelingshoofd Sport & Recreatie van de gemeente ’s-Hertogenbosch. Hij is bestuurslid als adviseur en voorzitter van de VSG-commissie Sport.

 

Lees ook het artikel Samen richting geven aan maatschappelijke verandering – VSG toekomstproof.