Organisatie

Wie is en wat doet VSG?

Organisatie

Vereniging Sport en Gemeenten is een landelijke organisatie, gevestigd in Den Haag. De VSG-organisatie bestaat uit een landelijk bestuur, 27 regio’s en de daarbij behorende de platforms VSG-Noord, VSG-Oost, VSG-Zuid en VSG-West met als uitvoerend orgaan het bureau van VSG.

Een aantal commissies adviseert en ondersteunt de organisatie. Drie regioadviseurs ondersteunen de VSG-regio’s en ambassadeurs vertegenwoordigen VSG op plekken waar het belang van sport en gemeenten centraal staat.

De aangesloten gemeenten bepalen op de Algemene Ledenvergadering gezamenlijk de koers van Vereniging Sport en Gemeenten.

Netwerk en leden

Gemeenteleden en bedrijfspartners vormen samen het VSG-netwerk. Circa 70%  van de Nederlandse gemeenten is aangesloten bij Vereniging Sport en Gemeenten. Ruim veertig bedrijven zijn partner van het platform. Ook provinciale sportraden,  sport(service)bedrijven en zwembaden zijn partner.

Alle landelijke actoren (de ministeries van VWS en OCW, het NOC*NSF, het IPO en de VNG) erkennen Vereniging Sport en Gemeenten als vertegenwoordiger van de Nederlandse gemeenten op het gebied van sport. In nauwe samenwerking met de VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten) treedt VSG op landelijk niveau op als gesprekspartner namens gemeenten in contacten met ministeries, sportkoepels en onderzoek- en onderwijsinstellingen.

Deelname stuurgroepen en besturen

VSG heeft zitting in diverse stuurgroepen, commissies en besturen. Een voorbeeld hiervan is participatie in normcommissies die richtlijnen opstellen voor verschillende sportaccommodaties en sportvelden. Met deelname in deze commissies zien we toe op een realistische ontwikkeling van normen en zorgen we ervoor dat de financiële consequenties voor gemeenten (als eigenaar van veel sportaccommodaties) beperkt blijven.

Ook is VSG vertegenwoordigd in het bestuur van het Nationaal Platform Zwembaden|NRZ.