Kostprijsdekkende huur en subsidiëring

Wet Markt en Overheid

« Terug naar Wet Markt en Overheid


Optie 1 is onder andere door gemeente Alblasserdam uitgewerkt voor al haar vastgoed. Onder het motto ‘beheer op orde’ heeft de gemeente de afgelopen jaren gewerkt aan het eenduidig regelen van het gemeentelijk vastgoedbeheer. Hiervoor zijn duidelijke regels gemaakt die voor iedereen gelden. Voor commerciële huurders zal de gemeente een marktconforme prijs rekenen. Maatschappelijke huurders betalen een kostendekkende prijs.

De gemeente streeft met deze regels geen bezuiniging na. De opbrengst van het kostendekkend maken van de huren zal gebruikt worden voor stimulering van (sport)verenigingen in de vorm van subsidie. De verenigingen kunnen met de inzet voor het maatschappelijke doel deze subsidie verdienen. Voor de verdeling van de subsidies voor sportverenigingen stelt de gemeente samen met Sportbelangen Alblasserdam duidelijke criteria op. Daarbij kan gedacht worden aan de inzet voor maatschappelijke doelen en aantallen (jeugd)leden.


Documenten Externe Partijen

Nota grond en vastgoedbeleid Alblasserdam.pdf
Door Gemeente Alblasserdam