Gemeenten geven 59 euro per inwoner uit aan sport

De Nederlandse gemeenten hebben in 2017 ruim 1 miljard euro netto aan sport uitgegeven (1.056 miljoen). Dit betreft 1,6 procent van alle uitgaven van de gemeenten. Per inwoner geven de gemeenten gemiddeld 59 euro aan sport uit.

Dit blijkt uit een onderzoek van het Mulier Instituut waarvoor gebruik is gemaakt van financiële gegevens van gemeenten (IV3 data van het CBS). Van de uitgaven aan sport is 71 procent bedoeld voor bouw, onderhoud en exploitatie van sportvoorzieningen. Andere uitgaven betreffen stimulering van sportdeelname, zoals de organisatie van sportactiviteiten voor specifieke groepen, subsidies aan individuen en subsidies aan sportclubs.

Gemeenten met meer dan 50.000 inwoners geven meer uit aan sportstimulering dan kleinere gemeenten. Bij de uitgaven voor sportvoorzieningen zijn de verschillen naar omvang wat kleiner. Als de kosten voor sportvoorzieningen en sportstimulering samen worden genomen, geven de grootste steden per inwoner het meeste geld aan sport uit. Als de sportuitgaven worden vergeleken met de sportdeelname in de gemeenten, is te zien dat in gemeenten waar de uitgaven wat lager uitvallen de wekelijkse sportdeelname wat hoger is. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat gemeenten zich bewust zijn van de lagere sportdeelname en daarop meer investeren in hun sportbeleid.

Klik hier voor de rapportage Monitor Sportuitgaven gemeenten 2017.

Neem voor meer informatie contact op met Remko van den Dool.

Geplaatst op: 4 februari 2019