Middelen en ondersteuning combinatiefuncties 2019

Vanaf 2019 ontvangen 372 gemeenten jaarlijks 73,3 miljoen euro rijksgeld gelet op de bestuurlijke afspraken van juni jl. over de verruimde Brede regeling combinatiefuncties. Het Rijk bekostigt 40 procent en gemeenten organiseren daarbij 60 procent in cofinanciering.

Het gaat afgerond om structureel 3.665 fte’s combinatiefuncties, buurtsportcoaches en cultuurcoaches.

Rijksgeld voor gemeenten
In de circulaire Gemeentefonds van 7 december jl. zijn de bedragen opgenomen die 372 gemeenten per 2019 ontvangen voor combinatiefuncties, buurtsportcoaches en cultuurcoaches. Gelet op het gerealiseerde aantal fte’s is er een norm voor het nieuwe aantal: de gemeentelijke deelnamepercentages variĆ«ren daardoor van 60 procent tot maximaal 134 procent. Het rijksgeld wordt voor 4 jaar verstrekt, binnen het budget kunnen gemeenten desgewenst per jaar om een aanpassing vragen.

Monitoring nieuwe stijl
Vanaf 2019 start vanuit het Mulier Instituut de monitoring nieuwe stijl: een combinatie van de eerdere output- en outcomemetingen onder gemeenten. Het gaat voortaan om de volgende aspecten: combinatiefuncties, buurtsportcoaches en cultuurcoaches in aantal fte’s en personen; opleidingsniveaus, type taken en salariscategorieĆ«n; cofinanciering intern en extern; inzet op diverse sectoren en doelgroepen; lokaal gekozen doelen; bereikte deelnemers en behaalde doelstellingen. Nadere berichtgeving hierover volgt.

Continuering van ondersteuning
De ondersteuning bij de Brede regeling combinatiefuncties in het algemeen en voor sport/buurtsportcoaches blijft in handen van Vereniging Sport en Gemeenten.

Het Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst houdt de ondersteuning op het gebied van cultuur/cultuurcoaches. Kennisdeling en van elkaar leren staan daarbij voorop.

Meer informatie


Geplaatst op: 4 januari 2019