Monitor VN-verdrag handicap

Het deelakkoord Inclusief sporten en bewegen zet onder andere in op het wegnemen van belemmeringen zoals sociale, praktische, financiële toegankelijkheid en vindbaarheid van regelingen.

Het sportakkoord gaat over samen doen (overheid, sport, maatschappelijke partners). De monitor VN-verdrag handicap is bedoeld voor gemeenten die inzetten op toegankelijkheid en inclusie. Een mooi instrument om te gebruiken om inzicht te krijgen in hoe het ervoor staat in de gemeente en op welke onderwerpen (extra) inzet nodig is, en voor opstellen van een lokale inclusie agenda. De monitor VN-verdrag handicap is bedoeld voor medewerkers bij gemeenten die de inzet op toegankelijkheid en inclusie van de gemeente coördineren.

Hoe werkt de monitor?

De Monitor VN-verdrag Handicap bestaat uit een serie vragenlijsten die u geautomatiseerd kunt laten verzenden naar verschillende doelgroepen. Er zijn vragenlijsten voor collega’s over het beleid van de gemeente, vragenlijsten over ambitie voor bestuurders en vragenlijsten over ervaringen met toegankelijkheid voor inwoners. De vragen gaan over verschillende onderwerpen, zoals de toegankelijkheid van vervoer, van het onderwijs en van werk en inkomen. U bepaalt zelf naar wie u vragenlijsten wilt versturen en over welke onderwerpen u hen wilt bevragen. Hoe meer mensen u betrekt en hoe meer onderwerpen u meenemen, hoe meer inzicht de monitor geeft.

Meer weten over de monitor?

Wilt u meer weten, een instructievideo bekijken of direct een account aanvragen? Ga dan naar de pagina met alle informatie over de monitor.

, , , , , ,

Geplaatst op: 16 april 2020