Voorwaarden aanmelden Young Professionals Network

  • Deelname aan het netwerk en de activiteiten vanuit dit netwerk is exclusief voorbehouden aan professionals t/m 35 jaar oud;
  • Jonge professionals werkzaam organisaties die VSG-lid zijn kunnen lid worden van het netwerk en deelnemen aan de activiteiten;
  • Jonge professionals werkzaam bij gemeenten kunnen ongeacht lidmaatschap van VSG lid worden van het netwerk en deelnemen aan de activiteiten;
  • Jonge professionals werkzaam bij gemeentelijke sportbedrijven en stichtingen kunnen ongeacht lidmaatschap van VSG lid worden van het netwerk en deelnemen aan de activiteiten;
  • Jonge professionals werkzaam bij partnerorganisaties kunnen ongeacht lidmaatschap van VSG lid worden van het netwerk en deelnemen aan de activiteiten. Partnerorganisaties zijn o.a. sportkoepels, kennisinstituten en andere (sport)organisaties waar VSG een relatie mee heeft. Indien er onduidelijkheid is over het al dan niet zijn van een partnerorganisatie is het aan het bureau van VSG om dit te bepalen.
  • Jonge professionals werkzaam bij een bedrijf dat geen VSG-lid is kunnen deelnemen aan het netwerk en de activiteiten voor een proefperiode van één jaar waarna het desbetreffend bedrijf bedrijfslid dient te worden;
  • De organisatie behoudt zich het recht voor om per activiteit van het netwerk aanvullende voorwaarden te stellen aan deelname aan deze activiteit;
  • De organisatie behoudt zich het recht voor om aanmeldingen voor het netwerk af te wijzen wanneer niet aan bovenstaande voorwaarden wordt voldaan dan wel dit leidt tot een disbalans van deelname tussen professionals werkzaam bij bedrijfspartners en gemeenten;