Ondersteuning bij lokale preventieakkoorden

Eind 2018 is het Nationaal Preventieakkoord gepresenteerd. Dit akkoord bestaat uit afspraken en maatregelen met als doel om roken, overgewicht en problematisch alcoholgebruik aan te pakken. Meer dan 70 organisaties hebben zich hieraan gecommitteerd.

In het programma, waarin VNG, Pharos, JOGG, VSG, GGD GHOR en Alles is Gezondheid samenwerken, wordt uitgegaan van een integrale aanpak. Dat betekent dat de beleidsdoelen van een preventieakkoord de verbinding leggen tussen het sociale, fysieke en het gezondheidsdomein in een publiek-private samenwerking.

Er is afgesproken dat gemeenten de maatregelen uit het Nationaal Preventieakkoord omzetten naar lokale preventieakkoorden. Belangrijkste doel is het versterken van het lokale gezondheidsbeleid en het bieden van handvatten voor de concrete invulling ervan.

Veel gemeenten zijn voornemens om aan te slag te gaan met lokale preventie en lopen aan tegen de vraag ‘hoe dan?’ Daarom heeft VNG ondersteuning georganiseerd waar u als gemeente gebruik van kunt maken.

Lees verder

Regiobijeenkomsten aan de slag met lokaal gezondheidsbeleid


Geplaatst op: 6 augustus 2019