Stimuleringsprijs buurtsportcoach & combinatiefunctionaris 2017

De Stimuleringsprijs Buurtsportcoach & Combinatiefunctionaris 2017 is bedoeld voor een buurtsportcoach of combinatiefunctionaris die zichzelf onderscheidt van de massa en inspirerend is voor collega’s.

Voor de Stimuleringsprijs 2017 is gekozen voor het thema: de verbinding met zorg en/of welzijn. Het gaat hierbij met nadruk om de rol die de buurtsportcoach speelt en de dingen die hij of zij doet om de verbinding met zorg of welzijn te maken of verbeteren. De Stimuleringsprijs gaat dus niet over een goed project of succesvol aanbod.

Een buurtsportcoach kan aangemeld worden door bijvoorbeeld een collega, leidinggevende of samenwerkingspartner. Meer informatie over de aanmeldprocedure vindt u op sportindebuurt.nl.

Geplaatst op: 18 april 2017