Topsport die inspireert!

Op donderdag 10 oktober ondertekende minister Bruno Bruins samen met vertegenwoordigers van onder andere de sport, gemeenten, het bedrijfsleven en de provincies, het deelakkoord 6 ‘Topsport die inspireert!’. Dit was het laatste deelakkoord van het Sportakkoord dat werd getekend.

Op basis van de input van vele partijen zijn zes actielijnen geformuleerd die de basis vormen van het te ondertekenen deelakkoord:

  • Een optimaal topsportklimaat in Nederland;
  • Een optimale instroom, ontwikkeling en uitstroom van talentvolle sporters;
  • Een breed gedragen evenementenstrategie;
  • Meer aandacht voor meer sporten in de media;
  • Een programma voor onderzoek en innovatie, gericht op rendement;
  • Versterking van de internationale positie van Nederland in de sport.

Tijdens een speciale bijeenkomst werd het deelakkoord ondertekend door: Bruno Bruins, minister voor Medische Zorg en Sport; Anneke van Zanen, voorzitter NOC*NSF ; Lucas Bolsius, voorzitter VSG; vertegenwoordigers van verschillende sportbonden, gemeenten, ministeries, Atleten Commissie, het bedrijfsleven, Topteam Sport, het onderwijs en de sportieve provincies.

Hier vindt u de definitieve tekst van het deelakkoord met handtekeningen.

Via de website www.sportakkoord.nl houden wij u op de hoogte over de uitwerking en voortgang van dit deelakkoord.


Geplaatst op: 22 oktober 2019