Visie & Beleidsplein

De verenigingsbestuurder aan het woord

de inzet van de combinatiefunctionaris op de Amsterdamse sportvereniging

Bok, S. (2011). De verenigingsbestuurder aan het woord: de inzet van de combinatiefunctionaris op de Amsterdamse sportvereniging. Amsterdam: Hogeschool van Amsterdam.

Het doel van dit onderzoek is inzicht te krijgen wat de combinatiefunctionaris oplevert voor een sportvereniging. SportService Amsterdam wil graag weten waar zij nog een kwaliteitsslag kunnen maken. Een van de doelen die is opgesteld voor de inzet van de combinatiefunctionaris, is het versterken van de sportvereniging. Sinds 2008 zijn er combinatiefunctionarissen actief in Amsterdam waardoor er nu gekeken kan worden wat zij hebben bereikt en hoe deze nieuwe functie efficiënter kan worden ingezet. Bij negen verenigingen is kwalitatief onderzoek gedaan. Over het algemeen is duidelijk geworden dat de combinatiefunctionaris een uitstekend middel is om overdag lessen en trainingen te geven aan kinderen in de wijk, op school of op de vereniging. Naar aanleiding van de gestelde doelen en resultaten is er veel verschil in inzet van de combinatiefunctionaris. Een aantal combinatiefunctionarissen heeft te veel taken gekregen bij de aanstelling waardoor deze niet allemaal zijn uitgevoerd, of maar gedeeltelijk. Uitkomst van de gesprekken is dat niet elke combinatiefunctionaris op de juiste plek zit. Er liggen soms kansen waar de vaardigheden van de huidige combinatiefunctionaris niet toereikend zijn. Een van de succesfactoren is het bekende gezicht bij de vereniging, waardoor jeugdleden zich sneller vertrouwd voelen bij de vereniging en zich aanmelden. Daarbij geven de sportbestuurders ook aan, dat bij het wegvallen van de combinatiefunctionaris ook de samenwerking met scholen en uitstraling naar de buurt niet opgevangen kan worden. Een geconstateerde bedreiging van de inzet van de combinatiefunctionaris is dan ook de onmisbaarheid van de persoon op de vereniging.

Uitgever(s): Hogeschool van Amsterdam, Gemeente Amsterdam, SportService,

Download(s)

De verenigingsbestuurder aan het woord : de inzet van de combinatiefunctionaris op de Amsterdamse sportvereniging

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Stefan Bok

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

combinatiefunctionarissen
scripties
sportverenigingen