Visie & Beleidsplein

I want you to work out!

een experiment naar de persuasieve kracht van de bron, het frame en de sociale omgeving op de attitude ten opzichte van sport

Hoogervorst, D. (2015). I want you to work out!: een experiment naar de persuasieve kracht van de bron, het frame en de sociale omgeving op de attitude ten opzichte van sport. Amsterdam: Universiteit van Amsterdam.

In deze studie is onderzocht wat het effect van het soort bron en het soort frame op de attitude ten opzichte van sport is. Tevens is er gekeken in hoeverre de sociale omgeving hier invloed op uitoefent. Het betreft een experiment met een 2 (soort frame: winst of verlies) x 2 (type bron: commercieel of non-commercieel) tussengroependesign. Aan de hand van de resultaten van deze studie kan geconcludeerd worden dat er geen effect van het soort frame als het soort bron op de attitude ten opzichte van sport is. Daarnaast is er geen significant modererend effect van de sociale omgeving op de attitude ten opzichte van sport gevonden. 

Uitgever(s): Universiteit van Amsterdam,

Download(s)

I want you to work out! : een experiment naar de persuasieve kracht van de bron, het frame en de sociale omgeving op de attitude ten opzichte van sport

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Danja Hoogervorst

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

attitude
communicatie
media
scripties
sport (algemeen)