Visie & Beleidsplein

Slimme & gezonde stad

special

(2017). Slimme & gezonde stad: special.

Op 15 juni 2017 verscheen de special Slimme en Gezonde Stad (SGS). Een uniek magazine boordevol visies, interviews, (resultaten van) pilots, beschrijvingen van praktische tools en meer. Als rode draad door de special zijn de volgende hoofdthema’s gedefinieerd:

  • Duurzame en schone mobiliteit
  • Circulaire economie
  • Klimaatadaptatie
  • Stimuleren van gezond gedrag

De special wordt door Acquire Publishing verzorgd in nauwe samenwerking met het projectteam Slimme en Gezonde Stad van het Ministerie van I&M én de zes pilot-steden Utrecht, Nijmegen, Groningen, Schiedam, Rotterdam en Eindhoven. Meer informatie over het SGS-programma is te vinden op www.slimmeengezondestad.nl.

Uitgever(s): Acquire Publishing BV,

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.


Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

gezondheid
ruimtelijke ordening
verkeer en vervoer