Visie & Beleidsplein

OldStars walking football

resultaten enquête deelnemers

(2018). OldStars walking football: resultaten enquête deelnemers. Nationaal Ouderenfonds.

Het Nationaal Ouderenfonds heeft het initiatief genomen om een enquête te verspreiden onder de deelnemers aan het landelijke OldStars walking football-programma. Met als doelstelling om meer inzicht te krijgen in de sociaal-demografische situatie van de doelgroep en de resultaten die het OldStars-programma opleveren voor de deelnemers. De vragenlijst is door bijna 700 respondenten ingevuld.

De deelnemers aan het OldStars-programma waarderen de beweegvorm met een gemiddeld cijfer van 8,4. Verder leveren de antwoorden meer informatie op over de impact van OldStars op het sociale leven, de fitheid en het functioneren van de deelnemers. Zo geeft bijna driekwart van de respondenten aan dat ze meer sociale contacten hebben door deelname aan OldStars. Meer dan zestig procent van de doelgroep merkt dat de lichamelijke conditie door deelname verbetert.

Uitgever(s): Nationaal Ouderenfonds,

Download(s)

OldStars walking football

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.


Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

ouderen
voetbal