Visie & Beleidsplein

Wijkfoto jeugd

onderzoek in het kader van sociaal structuurplan Amsterdam

Thomas, R., Wind, M., Stoelinga, B., & Coolen, J. (2000). Wijkfoto jeugd: onderzoek in het kader van sociaal structuurplan Amsterdam. Utrecht: NIZW.

Op verzoek van de Dienst Welzijn Amsterdam (DWA) is in de periode half november 1998 tot 1 maar 1999 door het NIZW een onderzoek uitgevoerd naar voorzieningen voor jongeren (0-23 jaar) in de stadsdelen Slotervaart / Overtoomse veld en Zeeburg. Deze zogenaamde wijkfoto jeugd vond plaats in het kader van de ontwikkeling van een Sociaal Structuurplan voor de gemeente Amsterdam. Doelstelling van de wijkfoto was ondermeer:

  • ervaring opdoen met de integrale themagericht aanpak op territoriaal (wijk)niveau;
  • een compacte afbeelding maken van de sociale infrastructuur van het stadsdeel wat betreft jeugdbeleid, zodat lacunes daarin scherper kunnen worden gesignaleerd en bestuurlijke plannen tot versterkingen van die infrastructuur beter kunnen worden onderbouwd;
  • een vergelijking maken tussen de betrokken stadsdelen onder andere ten behoeve van het ontwikkelen van indicatoren over het gebruik en het bereik van voorzieningen.

Uitgever(s): NIZW,

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Rascha Thomas
Margreet Wind
Ben Stoelinga
Jan Coolen

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

gemeentelijk beleid
jeugdbeleid
jongeren
recreatieve voorzieningen