Visie & Beleidsplein

Publieke gezondheid

(2006). Publieke gezondheid. Den Haag: Raad voor de Volksgezondheid & Zorg (RVZ).

Welk probleem lost dit advies op? Een goede gezondheid is belangrijk voor individuele burgers en een bevolking met gezonde burgers is belangrijk voor een welvarende en goed functionerende maatschappij. Een aantal volksgezondheidsproblemen zoals overgewicht, vallen bij ouderen en psychische problemen blijkt echter hardnekkig. Nieuwe beleidsstrategieĆ«n zijn nodig. Dit advies reikt zo'n strategie aan. Wat zijn de gevolgen voor de consument? De consument zal meer betrokken worden bij initiatieven om zijn gezondheid te verbeteren. Niet alleen door de arts of de zorgverzekeraar, maar ook in de supermarkt, op het werk en op school. Er zal vaker actieve inzet van hem gevraagd worden. Wat zijn de gevolgen voor de zorgverlener? Zorgverleners krijgen meer preventie en vroege opsporing in hun takenpakket. Ze merken dat in de richtlijnen voor hun beroepsuitoefening, maar zullen ook steeds vaker gevraagd worden deel te nemen aan locale initiatieven voor verbetering van gezondheid. Wat kost het? Voor een deel kan het geld voor preventie met deze strategie effectiever worden ingezet. Maar gezondheid kost nu eenmaal geld. Daar staat tegenover dat er ook opbrengsten zijn. Ze komen terecht op verschillende terreinen. Zo is een gezonde bevolking bijvoorbeeld een basis voor een welvarende maatschappij. Wat is nieuw? Voor de aanpak van de meeste actuele volksgezondheids-problemen werken de bestaande methoden onvoldoende. Een effectieve aanpak vereist het opzetten van een proces waarin alle betrokkenen samen kunnen werken aan de aanpak. Aansluiten bij bestaande belangen, deze waar nodig proberen te beĆÆnvloeden, veelbelovende initiatieven faciliteren en ruimte bieden voor creativiteit en betrokkenheid zijn de belangrijkste elementen.

Uitgever(s): Raad voor de Volksgezondheid & Zorg (RVZ),

Download(s)

Publieke gezondheid

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.


Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

gezondheid
gezondheidsbeleid
kinderen
overgewicht
overheidsbeleid
valongevallen