Visie & Beleidsplein

Bouwen voor de next generation

Rohmer, M. (2007). Bouwen voor de next generation. Rotterdam: NAi Uitgevers.

In deze publicatie laat Marlies Rohmer zien hoe haar architectenbureau de afgelopen tien jaar is omgegaan met bouwen voor jongeren op basis van onderzoek naar de hedendaagse jongerencultuur en haar maatschappelijke context. Bouwen voor de Next Generation presenteert in tekst en beeld een brede, op de praktijk toegesneden analyse van recente verschijnselen als de ervaringseconomie, culturele diversiteit, veranderde gezinsverhoudingen, nieuwe onderwijsvormen, het ontstaan van witte en zwarte scholen, het probleem van een te dik wordende jeugd, en het belang - voor jong en oud - van de publieke ruimte. Deze sociaal-maatschappelijke onderwerpen worden verbonden met ontwerpopgaven, van stedelijke omgeving tot school, waarbij ook projecten en modellen van Marlies Rohmer worden behandeld. Het boek wordt ingeleid door een essay dat de problematiek vanuit een sociologisch-politiek standpunt samenvat en sluit af met een pleidooi van Marlies Rohmer voor een samenhangend ruimtelijk jeugdbeleid. Marlies Rohmer geeft vanuit haar praktijk een eigen visie op de veranderende bouwopgave voor onder meer scholen en de directe woonomgeving. Nationaal en internationaal is er veel belangstelling voor haar ontwerpen.

Uitgever(s): NAi Uitgevers,

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Marlies Rohmer

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

cultuur
jongeren
kinderen
ruimtelijke ordening
speelruimte
vrijetijdsbesteding