Visie & Beleidsplein

Homo zappiens

opgroeien, leven en werken in een digitaal tijdperk

Veen, W. (2009). Homo zappiens: opgroeien, leven en werken in een digitaal tijdperk. Amsterdam: Pearson Education Benelux.

Heeft u ook kinderen die hun huiswerk maken met oordopjes in, MSN aan en hun mobieltje stand-by? Of zijn er jonge medewerkers in uw organisatie die met afgrijzen vaststellen dat zij op hun werkplek geen toegang hebben tot YouTube of µTorrent? Werkt u bij de overheid en heeft u collega's op de afdeling die het liefst al hun werkervaringen met de rest van de wereld delen via hun blog, terwijl u vindt dat het om informatie gaat die (nog) niet naar buiten zou mogen? Herkenbaar? Weet dan dat u te maken heeft met homo zappiens, een generatie die geen wereld kent zonder internet, GPS, Xbox of iPod. Jongeren die gewend zijn hun virtuele bestaan als een logische uitbreiding van hun fysieke realiteit te beschouwen. Zij hebben een andere kijk op hiërarchie, lossen problemen op door kennis te delen en functioneren in verschillende virtuele gemeenschappen waar zij flexibel in- en uitstappen. De auteur introduceerde het begrip homo zappiens in Nederland en laat in dit boek zien dat in bijna alle sectoren van onze samenleving jonge homo zappiens binnendringen. Zij zijn een inspiratiebron voor oudere generaties waardoor dingen werkelijk kunnen gaan veranderen. Op het ogenblik dat gevestigde sociaal-economische systemen ernstige gebreken vertonen, lijkt deze nieuwe generatie zich al te hebben voorbereid op nieuwe organisatievormen, bedrijfsmodellen en alternatieve vormen van waardecreatie. Op basis van concrete voorbeelden beschrijft de auteur voor de sectoren onderwijs, overheid en bedrijfsleven de veranderingen in nieuwe vormen van leren, nieuwe manieren van werken en organiseren en nieuwe verhoudingen tussen overheid en burger.

Uitgever(s): Pearson Education Benelux,

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Wim Veen

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

ICT
arbeid
innovatie
media
werknemers