Visie & Beleidsplein

Over rollen van partijen in de stedelijke vernieuwing

Schaar, J. van der (2005). Over rollen van partijen in de stedelijke vernieuwing. Rotterdam: KEI Kenniscentrum Stedelijke vernieuwing.

De N-reeks is een serie publicaties gewijd aan thema's die KEI van belang acht voor de voortgang en kwaliteit van de stedelijke vernieuwing. Deze bijzondere uitgave is de negende in de reeks. Hierin analyseert prof. dr. ir. Jan van der Schaar de stedelijke vernieuwing tot nu toe en geeft hij een viertal toekomstrichtingen aan.

N9 is het eindproduct van het KEI-project "Nieuwe rollen van partijen in de stedelijke vernieuwing", dat is uitgevoerd in de periode november 2004 - mei 2005. De basis werd gevormd door vier Ateliers, waarin steeds één partij in de stedelijke vernieuwing aan het woord kwam (marktpartijen, woningcorporaties, gemeenteambtenaren, gemeentebestuurders). De uitkomsten van het project vormen de basis voor de inhoudelijke koers van KEI na 2005.

Aanleiding voor het project is de constatering dat de stedelijke vernieuwing na vijf jaar een andere vorm heeft aangenomen dan voorzien. Zowel de productie als de kwaliteit blijft achter bij de oorspronkelijke verwachtingen. Behalve de uitdijende agenda en de stagnerende economie speelt hierbij ook de veranderde positie en inzet van de betrokken partijen een rol. Voor KEI was dit reden om in gesprek te gaan met de partijen die bij KEI zijn aangesloten. In vier Ateliers zijn gemeenten, corporaties en marktpartijen bijeen geweest. Er is uitgebreid gesproken over hun ervaringen, teleurstellingen en ambities. De resultaten zijn opgetekend en voorgelegd aan Jan van der Schaar. KEI heeft hem gevraagd het verkregen materiaal te analyseren en een voorzet te geven voor de toekomst van de stedelijke vernieuwing.

Van der Schaar beschrijft in N9 de verschillende getijden in de stedelijke vernieuwing en komt via de Ateliers tot een beleidsanalyse. Aan het einde van het betoog prikkelt de auteur de lezer met vier stellingen over de toekomst.

Uitgever(s): KEI Kenniscentrum Stedelijke vernieuwing,

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Jan van der Schaar

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

innovatie
steden