Visie & Beleidsplein

Knowledge in proces

a study about evidence-based local health policy

Goede, J. de (2011). Knowledge in proces: a study about evidence-based local health policy. Tilburg: Tilburg University.

Om meer inzicht te krijgen in de wijze waarop onderzoekskennis wordt gebruikt bij lokale beleidsvorming, zijn via een landelijke survey ruim 150 ambtenaren met Volksgezondheid als portefeuille geraadpleegd. Het vaakst bleek er sprake te zijn van conceptueel gebruik. Dat wil zeggen dat de onderzoeksgegevens het inzicht in de lokale problematiek hebben vergroot. Daarnaast was er in mindere mate sprake van instrumenteel en symbolisch gebruik. Van instrumenteel gebruik wordt gesproken als onderzoeksgegevens direct leiden tot een bepaalde beleidskeuze. Bij symbolisch gebruik wordt de onderzoekskennis gebruikt om een bepaald beleidsstandpunt te rechtvaardigen of om beleid uit te stellen. Joyce de Goede concludeert in dit promotieonderzoek dat het noodzakelijk is dat de onderzoeker weet met welk doel en in welke (beleids)omgeving de onderzoeksresultaten gebruikt gaan worden. Dit bepaalt namelijk mede het moment en ook de wijze waarop de gegevens het beste gepresenteerd kunnen worden.

Uitgever(s): Tilburg University,

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Joyce de Goede

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

gezondheidsbeleid
kennisoverdracht
onderzoeken
proefschriften