Werken met lokale data in de sport

Of het nu gaat om nieuw gemeentelijk beleid, aanpassingen in beleid of het opzetten van een lokaal sportakkoord: onderbouwing met (lokale) data legt een goede basis. De handreiking Werken met (lokale) data in de sport biedt handvatten voor het vinden van feiten en cijfers over sport en bewegen, relevante maatschappelijke ontwikkelingen, het duiden van gegevens en het analyseren van beleid.

Het ontwikkelen of bijstellen van beleid is een dynamisch proces. Er spelen dan allerlei vragen bij de gemeente en andere betrokken partners over de stand van zaken in de gemeente nu – en in de toekomst. Wat is de sportdeelname in de gemeente en welke groepen mensen doen (nog) niet mee? Hoe staat het met de kwantiteit en kwaliteit van de sportaccommodaties? Hebben we inzicht in de motorische vaardigheid van de kinderen in onze gemeente? En hoe vitaal zijn de sportaanbieders? Data kunnen helpen een antwoord te vinden op deze en andere vragen. Vanuit Vereniging Sport en Gemeenten is meegewerkt aan de ontwikkeling van de handreiking ‘Werken met (lokale) data in de sport’.

De handreiking ‘Werken met (lokale) data in de sport’ is bestemd voor iedereen die met lokaal sport- en beweegbeleid aan de slag gaat. Het biedt beleidsmedewerkers en uitvoerende professionals handvatten en bronnen om de juiste lokale data te vinden en te benutten.

De handreiking

Om passend en effectief (sport)beleid te kunnen voeren, is het van essentieel belang te beschikken over goede en betrouwbare data. Zeker bij grote investeringen wil je een beslissing niet nemen op wat je op het oog waarneemt. Maar ook bijvoorbeeld de inzet van personeel, het toekennen van subsidies of stimuleren van activiteiten zou niet gebaseerd moeten zijn op trial and error.

Voor beleidsontwikkeling- en uitvoering is goede informatie dus van belang. In de praktijk blijkt het niet altijd eenvoudig om als professional (ambtenaar of andere stakeholder) in sport en bewegen je weg te vinden in bestaande databanken en onderzoeksgegevens. Of om de partijen te vinden die je kunnen ondersteunen bij het oplossen van een onderzoeksvraag.

Met deze handreiking ondersteunen we je bij het verzamelen en duiden van informatie. We bieden een leidraad voor het werken met en presenteren van data en geven inzicht in methoden en instrumenten die je kunt inzetten in de dagelijkse praktijk.

, , , ,

Geplaatst op: 9 april 2020