Dossier Kunstgras en Gezondheid

« Terug naar Dossiers


Al jaren zijn er diverse discussies over de mogelijke gezondheidsrisico’s van het spelen op kunstgrasvelden. Tien jaar geleden werden al verschillende onderzoeken (zie onderaan in dit dossier) uitgevoerd om te zien of rubberkorrels in kunstgrasvelden schadelijk zouden zijn voor de gezondheid. Hierbij ging het over een blootstelling aan nitrosaminen, wat een kankerverwekkende werking zou hebben.

Onderzoeken hebben toentertijd aangetoond dat deze stof geen gezondheidsrisico’s met zich meebracht. Momenteel is de discussie weer actueel door de stof MBT in de rubberkorrels. Deze stof is onlangs door de Wereldgezondheidsorganisatie op de lijst van kankerverwekkende stoffen gezet.

Het (gebruik van het) materiaal

Rubbergranulaat is fijngemalen rubber. Dit wordt veelal gemaakt van oude rubberproducten zoals versnipperde autobanden, die hiervoor hergebruikt worden. De stof MBT wordt gebruikt bij het produceren van autobanden.

Rubbergranulaat word met name gebruikt voor de instrooi van kunstgras voetbalvelden. Echter ook in de openbare ruimte worden kunstgrasveldjes ingestrooid met rubberkorrels genaamd `rubbergranulaat’. Van de ruim 1800 kunstgrasvoetbalvelden in Nederland is ruim 90% met dit rubber van gemalen autobanden ingestrooid. Het overgrote deel van de velden is/wordt door gemeenten aangelegd.

Op verzoek van het ministerie van VROM is in 2006 door het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) onderzoek gedaan naar de veiligheid van rubbergranulaat. Uit de beoordeling bleek dat de korrels geen risico’s met zich meebrengen voor de gezondheid van mensen die sporten op kunstgrasvelden. Het RIVM geeft gemeenten en KNVB een positief advies over het gebruik van rubbergranulaat. Hieronder leest u ook een verklaring hierover van het RIVM én op verzoek van de minister het aangekondigde onderzoek naar kuntgras.

Resultaten onderzoek RIVM 2016

In opdracht van minister Schippers van VWS heeft het RIVM extra onderzoek gedaan naar rubbergranulaat. De resultaten daarvan kunt u teruglezen in het RIVM-rapport.

Het European Chemicals Agency voert momenteel in opdracht van de Europese Commissie onderzoek uit naar de samenstelling van de stoffen van rubbergranulaat en de effecten daarvan op de gezondheid van mensen. De resultaten van dit onderzoek worden rond februari 2017 verwacht.

Informatievoorziening n.a.v. uitzending Zembla

Op woensdag 5 oktober 2016 doet een uitzending van Zembla getiteld ‘Gevaarlijk spel’ de discussie weer oplaaien. Tijdens een vervolguitzending op 15 februari 2017 werd een VU-onderzoek naar de effecten van rubbergranulaat op embryo’s van zebravissen gepresenteerd. RIVM geeft in een reactie aan dat in vergelijking met kwantitatieve zoogdierstudies het onderzoek van de VU geen aanvullende inzichten geeft voor wat betreft de risico inschatting voor de mens. De reactie van RIVM vindt u ook hieronder bij de downloads. Bij RIVM actueel vindt u een tijdslijn van de meest relevante ontwikkelingen en gebeurtenissen op dit onderwerp tot nog toe.

De VNG-commissie Onderwijs, Cultuur en Sport kwam 16 februari bijeen. Aan de vooravond van deze vergadering is overleg gevoerd met RIVM, KNVB en VSG over rubbergranulaat, dit naar aanleiding  van onderzoek aan de VU waaraan in het programma Zembla aandacht werd besteed. De VNG blijft, in nauw overleg met VSG en KNVB, achter de conclusies en reactie van het RIVM staan. De terugblik vanuit de commissie OCS treft u hieronder aan bij de downloads.

Mocht u naar aanleiding hiervan met vragen te maken krijgen van de media of van gebruikers van de kunstgrasvelden in uw gemeente dan kunt bij de beantwoording gebruik maken van onderstaande documenten.

U vindt twee documenten met daarin de meest gestelde vragen en antwoorden van het RIVM. In het document ‘veel gestelde vragen naar aanleiding van uitzending Zembla’ leest u de officiële reactie van het RIVM op de aankondiging van het onderzoek van de bandenbranche.

Daarnaast treft u een brief aan waarmee de gemeente Amersfoort haar lokale sportverenigingen informeert. U kunt deze brief als voorbeeld gebruiken binnen uw eigen gemeente. Ook voetbalclubs kunt u verwijzen naar onderstaande informatie.


Aanvullende informatie

Aanvullende informatie over rubbergranulaat in kunstgrasvelden en verschillende onderzoeksresultaten treft u hieronder aan.

Internationaal 

Onderzoeken

Artikelen

Kamervragen en kabinetsreactie