75 jaar Vereniging Sport en Gemeenten

Informatie uitwisseling als oorsprong

Oprichting 1948

Het einde van de jaren veertig werd gekenmerkt door een grote mate van optimisme en voortvarendheid. Er werd van alles aangepakt om de geruïneerde infrastructuur en economie te herstellen. De bevolking werkte hard en zocht na haar dagtaak ontspanning. Tientallen gemeenten benoemden mensen voor lichamelijke opvoeding, sport en recreatie. Omdat het een nieuwe tak aan de gemeentelijke loot was, beschikte men slechts over mensen die uit ‘aanliggende’ vakgebieden kwamen. In de ene gemeente werd een sportleraar aangesteld, terwijl in de andere gemeente een cultuurtechnische man op deze post zat. Soms vertegenwoordigde de burgemeester van een kleine gemeente de lichamelijke opvoeding, sport en recreatie. Niemand wist het fijne van dit werk maar men was enthousiast en gemotiveerd. Burgemeester Molendijk van Amersfoort formuleerde het het duidelijkst toen hem gevraagd werd om de functie van de sportambtenaar te omschrijven:

‘Wat het wordt weet ik niet, het is een kwestie van zelf invullen’. De gemeentelijke sportambtenaren moesten zelf hun taak vormgeven. Geen gemakkelijke opgave en men kreeg al snel de behoefte om informatie met vakbroeders uit te wisselen. De heer Evert Kupers (gemeentelijk inspecteur voor de lichamelijke opvoeding te Amsterdam) nam in 1948 het initiatief voor de voorbereidingen van een netwerk. Dat resulteerde uiteindelijk in de oprichting van de Landelijke Contactraad, een jaar later in Eindhoven.

De L.C. – als voorloper van de VSG – werd de basis van een klein groepje enthousiastelingen die de zorg wilden dragen voor de sportfaciliteiten in de gemeenschap. Deze pioniers hebben in de beginjaren van de Landelijke Contactraad bergen werk verzet. Daadkracht en overtuigingskracht waren belangrijke ingrediënten om het onbekende beroep van sportambtenaar inhoud te geven. En dat lukte want al snel realiseerde deze energieke groep op vele plaatsen sportfaciliteiten. Naar buiten toe moesten zij elke keer weer mensen en instanties overtuigen van het belang van lichamelijke opvoeding, sport en recreatie. Nu 75 jaar later heeft VSG nog steeds de betekenisvolle rol van een netwerk van ‘vakbroeders’ die kennis en informatie met elkaar uitwisselen voor de bevordering van lokale sport.