6 november: Themamiddag inzet vakleerkrachten in het basisonderwijs

KVLO organiseert op maandag 6 november 2017 een themamiddag voor gemeentefunctionarissen die verantwoordelijk zijn voor de inzet van vakleerkrachten in het basisonderwijs en sportstimuleringsprojecten in het basisonderwijs.

Tijdens de bijeenkomst gaat u met elkaar in gesprek over vakleerkrachten die in dienst zijn van de gemeente en worden ingezet op de basisscholen. Er is onder andere aandacht voor financieringsmethoden, arbeidsvoorwaarden, bevoegdheid/aansprakelijkheid, de lessen bewegingsonderwijs, bewegen in en rondom de school, bijscholing en nascholing.

Meer informatie en aanmelden:

Themamiddag Inzet vakleerkrachten in het basisonderwijs

Geplaatst op: 5 oktober 2017