Sport in collegeprogramma’s sterk verbonden met andere beleidsterreinen en bredere gemeentelijke opgaven

In 98 procent van de gemeentelijke collegeprogramma’s voor 2018-2022 wordt aandacht besteed aan sport. Sport is daarbij nadrukkelijk verweven met andere beleidsterreinen en landelijke ontwikkelingen, waarbij gezondheid, duurzaamheid en samenwerking binnen en buiten de sector centraal staan. Dat concludeert het Mulier Instituut op basis van een analyse van de positie van sport in de collegeprogramma’s 2018-2022 van 104 Nederlandse gemeenten.

Uit de analyse blijkt dat drie kwart van de gemeenten (73%) een aparte sportparagraaf in het collegeprogramma heeft opgenomen. De termen sportvereniging, sportaccommodatie en bewegen worden het vaakst genoemd. Sport is, meer dan in 2010 en 2014, in beeld bij andere beleidsterreinen. Drie kwart van de gemeenten benoemt sport bij het bespreken van een ander terrein, zoals de participatiesamenleving, het sociaal domein, gezondheid, duurzaamheid of toegankelijkheid. Dit illustreert dat lokaal sportbeleid wordt vormgegeven in een bredere context en wordt beïnvloed door landelijke ontwikkelingen en bredere gemeentelijke opgaven. Verder onderstreept de brede aandacht voor sport de aan sport toegekende sociaalmaatschappelijke waarde en het geloof in de kracht van sport. De collegeprogramma’s bieden verder voldoende inhoudelijke aanknopingspunten om in aansluiting op het Nationale Sportakkoord tot lokale sportakkoorden te komen.

De volgende thema’s krijgen in de sportparagrafen van de collegeprogramma’s de meeste aandacht:

  • Sportverenigingen zijn voor gemeenten een belangrijke samenwerkingspartner, waar meer taken en verantwoordelijkheden worden neergelegd. Sportverenigingen worden gezien als belangrijke ontmoetingsplek met een grote maatschappelijke waarde.
  • Bij sportaccommodaties staat betaalbaarheid, duurzaamheid en toekomstbestendigheid centraal. Hiervoor wordt een optimale configuratie en multifunctioneel gebruik nagestreefd en nagedacht over andere beheervormen.
  • Beweeggedrag en een gezonde en actieve leefstijl worden gestimuleerd, waarbij aansluitend op de Omgevingswet veelvuldig de verbinding wordt gemaakt met het beweegvriendelijk inrichten van de openbare ruimte.
  • Fysieke en sociale toegankelijkheid tot sport voor mensen met een beperking, gezinnen met een krappe beurs en ouderen wordt gewaarborgd, zodat sprake is van een inclusieve sport.

Deze rapportage vormt na 2010 en 2014 de derde in een reeks van analyses van de positie van sport in collegeprogramma’s van gemeenten. Op basis van deze rapportages ontstaat een goed beeld van de inbedding van sport in het lokale beleid en van de voorgenomen inhoud van het sportbeleid, alsmede van ontwikkelingen hierin over de tijd.

Klik hier om het rapport ‘Sport in collegeprogramma’s 2018-2022: Samen, duurzaam en gezond’ te downloaden.

Deze rapportage is tot stand gekomen in samenwerking met Vereniging Sport en Gemeenten en in afstemming met Sportcampagne TeamNL.


Geplaatst op: 28 februari 2019