Behoeftepeiling buurtsportcoaches, gemeenten en werkgevers

Centraal in het aanbod van bij- en nascholing staat de vraag: wat hebben buurtsportcoaches nodig om hun werk goed te kunnen blijven doen en zich zo te ontwikkelen? Maar niet alleen de vraag van de doelgroep is relevant; buurtsportcoaches werken aan lokale doelstellingen en dus ook de mening van gemeenten is belangrijk. De derde partij is natuurlijk de werkgever die zowel richting haar buurtsportcoaches als richting gemeenten haar rol zo goed mogelijk wil invullen. Daarom wordt een periodieke behoeftepeiling gehouden onder deze drie groepen. We stellen het op prijs als je de vragenlijst(en) wilt invullen.

Specifieke SPUK-peiling 2023

Vanaf 2023 maken de BRC (Brede Regeling Combinatiefuncties), Sportakkoord en GALA (Gezond en Actief Leven Akkoord) onderdeel uit van een Brede SPUK-regeling. Deze regelingen afzonderlijk maar vooral ook in samenhang met elkaar, brengen mogelijkerwijs nieuwe accenten mee voor de sport- en beweegprofessionals in hun werk. We zien inhoudelijke verschuivingen die ongetwijfeld ook een (sterker) beroep doen op bepaalde vaardigheden. Vanuit LAB willen we daarin zo goed mogelijk ondersteunen en daarom hebben we zowel voor de buurtsportcoach, als hun werkgevers en beleidsmedewerkers bij de gemeenten vragenlijsten samengesteld om de behoeften op te halen. Ja, nu al! De inkt van de integrale plannen is nog maar net droog, maar hoe eerder we e.e.a. in beeld hebben hoe eerder we kunnen voorzien in de benodigde scholing.

Via onderstaande linkjes kun je de vragenlijst die van toepassing is openen en invullen. Alvast hartelijk dank voor je deelname!

De lijsten kunnen tot en met 26 januari 2024 ingevuld worden.

 

Buurtsportcoach Academy Noord (Friesland, Groningen, Drenthe)
 1. Vragenlijst buurtsportcoaches
 2. Vragenlijst werkgevers
 3. Vragenlijst gemeenten
Buurtsportcoach Academie Oost (Gelderland, Overijssel, Flevoland)
 1. Vragenlijst buurtsportcoaches
 2. Vragenlijst werkgevers
 3. Vragenlijst gemeenten
Ludus Zuid (Zeeland, Noord-Brabant, Limburg)
 1. Vragenlijst buurtsportcoaches
 2. Vragenlijst werkgevers
 3. Vragenlijst gemeenten
Buurtsportcoach Academy Zuidwest (Zuid-Holland)
 1. Vragenlijst buurtsportcoaches
 2. Vragenlijst werkgevers
 3. Vragenlijst gemeenten
Buurtsportcoach Academy Noordwest (Noord-Holland, Utrecht)
 1. Vragenlijst buurtsportcoaches
 2. Vragenlijst werkgevers
 3. Vragenlijst gemeenten

 

Peiling najaar 2021

De vijf regionale academies hebben in samenwerking met het Mulier Instituut een vragenlijst ontwikkeld en uitgezet onder buurtsportcoaches en werkgevers. De resultaten ervan zijn inmiddels geanalyseerd en verwerkt in een rapportage.

Voor vragen over de resultaten kun je terecht bij de contactpersonen van de regionale academies.

Peiling najaar 2019

De eerste peiling vond plaats in het laatste kwartaal van 2019. In het eerste kwartaal van 2020 zijn de resultaten geanalyseerd met als doel tijdens de BRC-bijeenkomsten verdiepende dialogen te houden om tot verdere uitwerking te komen. Als gevolg van de maatregelen tegen corona hebben we de opzet moeten aanpassen en zijn er vier online LAB-sessies gehouden. Hierbij tref je aan:

Wat doen we met de resultaten?

De uitkomsten van peilingen worden op onderdelen getoetst in bijeenkomsten met buurtsportcoaches, hun gemeentelijke contactpersonen en werkgevers. Er wordt gekeken of bestaand bijscholingsaanbod aansluit bij de behoefte of dat er nieuw aanbod ontwikkeld moet worden. Voorbeelden van dit laatste zijn de leerlijn BIOR en de cursus Hoe werkt die gemeente nou?

, , ,

Geplaatst op: 18 januari 2024