Bestuurlijke afspraken Brede Regeling Combinatiefuncties

De Brede Regeling Combinatiefuncties speelt een belangrijke rol in het Sportakkoord. Het is een instrument dat in nagenoeg alle deelakkoorden wordt ingezet om de beoogde doelen te realiseren. Vandaag zijn de afspraken met elkaar bevestigd en ondertekend.

De Brede Regeling Combinatiefuncties kan voor verschillende domeinen bijdragen aan het bereiken van de doelstellingen van het Kabinet. De kracht van de regeling is het kunnen leveren van lokaal maatwerk en de verbinding tussen verschillende sectoren waaronder sport, welzijn, cultuur, onderwijs, zorg, sociale zaken. Het aantal buurtsportcoaches wordt uitgebreid met 650 fte en zal onder andere gericht zijn op het bevorderen van een inclusieve sport en het versterken van sport- en beweegaanbieders.

Ondersteuning

Bij de ondersteuning van gemeenten en buurtsportcoaches, combinatiefunctionarissen en cultuurcoaches gaat het om het organiseren van passend opleiding- en scholingsaanbod, het creëren van uitwisselingsmogelijkheden en het verwerven en delen van kennis. De verantwoordelijkheid van de landelijke coördinatie van deze ondersteuning ligt bij Vereniging Sport en Gemeenten, ondersteund door het Kenniscentrum Sport en het Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst.

Download

Bekijk de gemaakte bestuurlijke afspraken Brede Regeling Combinatiefuncties – ‘Een leven lang sporten en bewegen plus deelnemen aan cultuur’:

Bestuurlijke afspraken Brede regeling combinatiefuncties 2019 tm 2022


Geplaatst op: 29 juni 2018